Zahrada poznávání v Chyňavě

Lenka Hladká
115 052 Kč
55 líbí se mi
Chyňava
Příroda, zeleň

Přeměna parku na produkční zahradu s výukovými a odpočinkoprvky. Vznikne tak místo pro setkávání generací.

Celý prostor je veřejně a bezbariérově přístupný bez jakéhokoliv omezení. Lokalita se nachází blízko centra obce v místech, kde prochází pěší veřejná cesta. Vysazeny budou ovocné stromy a keře s jedlými plody. Bude to místo k setkávání členů místních spolků a jako oddychová zóna pro obyvatele všech věkových kategorií. Instalovány budou aktivní prvky pohybu a smyslů pro nejmladší generaci jako je vrbový domek, tunel s masážním chodníčkem, slackline pro rozvoj rovnováhy, dále několik laviček pro posezení orámovaných trvalkami a bylinkami.

Veřejný přínos projektu

Výsadba a instalace prvků bude zajištěna členy aktivních místních spolků pod odborným dozorem. Zahrada bude využívána pro názornou výuku dětí z místní mateřské a základní školy. Místní organizace zahrádkářů zde bude při svých přednáškách pro veřejnost předvádět řez ovocných stromů a užitkových keřů, jejich ošetření proti napadení škůdci, hnojení a další potřebnou péči. Následná péče bude v gesci místních zahrádkářů a aktivních členů spolků, vždy pod odborným dozorem.

Rozpočet
Popis položky
Cena
3x Lavička
10 500 Kč
Skluzavka, slackline
6 799 Kč
Doprava a instalační práce
9 500 Kč
Kůly, úvazy, kačírek, špalky, štěpka
29 898 Kč
Sadba stromů, keřů, cibuloviny, pruty na vrbový domek
44 855 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady a údržba
13 500 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
115 052 Kč