Autobusové nádraží Štěchovice

Kateřina Rožníčková
300 000 Kč
108 líbí se mi
Štěchovice
Doprava

Autobusové nádraží Štěchovice se v posledních letech stalo hlavním přestupním uzlem do okolních obcí. Především v letních měsících již kapacitně nevyhovuje. Zastávka, lavičky, odpadkové koše a zeleň zajistí nejen místním občanům, ale i turistům příjemné čekání na autobusový spoj.

Náš projekt vychází z potřeby zajistit bezpečné, moderní a příjemné prostředí autobusového nádraží Štěchovice pro všechny cestující. V letošním roce z vlastních prostředků vystavíme lávku pro pěší přes řeku Kocábu a připravujeme rekonstrukci nástupních ostrůvků.
Pořízením městského mobiliáře dojde k dokončení celé rekonstrukce autobusového nádraží. Navrhovaná zastávka zajistí dostatečnou kapacitu a komfort při čekání na spoj v letních i zimních měsících. Okolní prostranství bude doplněno o nové venkovní lavičky a odpadkové koše včetně zeleně.

Veřejný přínos projektu

Hlavním přínosem projektu bude zajištění kvalitního zázemí pro cestující nejen z městyse Štěchovice, ale také do okolních obcí a turistů, kteří navštěvují naše stezky a krásy zdejší přírody.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výkopové práce, základy
45 000 Kč
Lavičky
32 000 Kč
Odpadkové koše
19 000 Kč
Truhlíky
12 000 Kč
Zeleň
5 000 Kč
Autobusová zastávka 6 - 8m
220 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-33 000 Kč
Cena celkem
300 000 Kč