Založení doprovodné zeleně v ulici Průmyslová v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Anna Dušková
400 000 Kč
130 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Příroda, zeleň

Vysázení stromů a keřů a instalace odpadkových košů v ulici Průmyslová.

Vysázení stromů alejového typu a instalace odpadkových košů v ulici Průmyslová v Brandýse nad Labem. Podél chodníku ulice Průmyslová v úseku dlouhém cca 300 metrů zhruba od jídelny Popelka ve směru k obchodu Tesco bychom chtěli vysázet stromy alejového typu, které by poskytly stín chodcům, celkově se zvelebila celá oblast a snížila hlučnost a prašnost prostředí. Doplnění cca 10 odpadkových košů by v ulici snížil výskyt odpadků v trávě a kolem chodníku.

Veřejný přínos projektu

Stromy poskytnou stín chodcům, celkově zvelebí celou oblast, sníží hlučnost a prašnost prostředí. Celoroční využití košů, kde se často objevují odpadky v trávě a na chodníku.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Rostlinný materiál/zejména alejové stromy (35 ks)
170 000 Kč
Výsadby stromů: ostatní materiál, včetně zahradnické práce
165 000 Kč
Odpadkové koše , materiál včetně instalace (10 ks)
40 000 Kč
Projektová dokumentace
25 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč