Návrat zvoničky na Nechybu

Martin Novák
86 000 Kč
165 líbí se mi
Úžice
Ostatní

Zrestaurování a navrácení zvoničky na původní místo.

Původní zvonička stála v Obci Úžice na návsi ve vesničce Nechyba. Dle vytesaného letopočtu na pilíři od roku 1893 až do roku cca 1957, kdy byla za minulého režimu zbourána a odtažena do nedalekého lesíku. Ležela tam opuštěně až dodnes. Kupodivu se její hlavní sloup a podstavec dochovaly v dobrém stavu.
Naše obec by ji ráda vrátila na původní místo.

Veřejný přínos projektu

Zvelebení návsi a vrácení památky na původní místo, kde kdysi stávala.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Renovace stávajících dílů (podstavec + hlavní sloup)
18 000 Kč
Výroba domečku na zvon + materiál
10 000 Kč
výroba kříže
5 000 Kč
osazení, vrtání, impregnace (práce)
7 000 Kč
doprava
5 000 Kč
odlití zvonu + mechanismus
20 000 Kč
výroba oplocení
15 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
86 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Projekt byl stažen navrhovatelem.
Neproveditelný