Úprava autobusových zastávek u hřbitova v obci Třebichovice

Milan Petriščák
400 000 Kč
138 líbí se mi
Třebichovice
Doprava

Projekt řeší zlepšení bezpečnosti a zvýšení komfortu pro občany, kteří využívají veřejnou hromadnou dopravu - zastávka "Třebichovice - U hřbitova".

Obec Třebichovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno. Řešené území se nachází v těsné blízkosti hřbitova v severní části obce.
V současném stavu nejsou autobusové zastávky nijak dopravně zvýrazněny, obsahují pouze zastávkové označníky. V zastávce směr Kladno zastavuje autobus na zpevněné ploše před hřbitovem. Tato zastávka je také vybavena přístřeškem. Zastávka ve směru Slaný je situována v jízdním pruhu a cestující vyčkávají buď na krajnici nebo na protější zastávce. Zpevněné plochy před hřbitovem jsou využívány pro nástup/výstup cestujících, jejich vyčkávání a k odstavování vozidel při návštěvě hřbitova. Pro žádnou z těchto funkcí není zpevněná plocha
upravena/vybavena. Navrhovaným projektem chceme zvýšit bezpečnost a funkčnost tohoto území.
CO: Úprava autobusových zastávek
PROČ: Zvýšení bezpečnosti cestujících
PRO KOHO: Pro občany obce Třebichovice

Veřejný přínos projektu

Zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti hřbitova a zvýšení komfortu pro občany, čekající na autobusové spojení.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zařízení staveniště
30 000 Kč
Zemní práce
22 000 Kč
Komunikace a zpevněné plochy
145 000 Kč
Ostatní konstrukce a bourání
110 000 Kč
Dodávka a montáž technologického zařízení
135 000 Kč
Projektová dokumentace
25 000 Kč
Běžná údržba a opravy
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-82 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
V hlasování participativního rozpočtu obdržel projekt více záporných než kladných hlasů. V souladu s bodem G.8 Zásad participativního rozpočtu musí být projekt zařazen mezi nerealizovatelné.
Neproveditelný