Letní komunitní centrum Mečeříž u rybníka Na Hrádku

Jana Fabiánová
342 190 Kč
89 líbí se mi
Mečeříž
Příroda, zeleň

V rámci projektu vznikne prostor, kde budou moci využívat všichni občané, návštěvníci obce i občanské spolky (SDH, rybáři, chovatelé) působící v obci. Projekt je zaměřen na zkvalitnění života občanů, a to vybudováním důstojného a funkčního zázemí pro pořádání kulturních, sportovních i společenských aktivit. Vznikne místo pro možnost rodinných pikniků a táboráků, a to všechno v bezpečném a klidném prostoru plném zeleně. Dalším přínosem tohoto projektu vznik nové sportovní zastávky, odpočinkového místa a zázemí pro turisty a cyklisty v rámci Pojizerské cyklostezky.

V současné době je v obci Mečeříž pro občanské spolkové vyžití vybudováno komunitní centrum v prostorách bývalé hasičárny, které bylo hrazeno plně z rozpočtu obce. Tyto prostory jsou však vhodné zejména k využití v zimních měsících, není u nich prostor pro venkovní aktivity. Občané ani spolky tak nemají v létě kam pozvat své blízké nebo členy na schůzky ani kde pořádat akce pro veřejnost. Vše se řeší pouze provizorními stanovišti bez jakéhokoliv technického či hygienického zázemí.

Spolu s vzrůstajícím počtem obyvatel se zvyšují nároky na četnost a kvalitu zabezpečení společenského života v obci a především na zajištění volnočasových aktivit pro děti (rybářské závody, nocování pod širým nebem, cvičení v přírodě, pořádání příměstského tábora, příprava členů Sboru dobrovolných hasičů Mečeříž).
Členové SDH Mečeříž ve spolupráci s ostatními spolky působícími v obci a s podporou Obecního úřadu Mečeříž se rozhodli reagovat na nově vzniklou situaci tím, že svépomocí vybudují důstojné zázemí v prostoru u rybníka Na Hrádku, pro který v současné době obec nemá další využití a který se rozhodla pro tyto účely vymezit, to vše v souladu s územním plánem obce.

Realizací tohoto projektu dojde nejen k vybudování výše popsaných prostor a naplnění níže uvedených cílů. V místě, které nebylo nijak využité a bylo spíše přítěží než přínosem pro obec, dojde k revitalizaci veřejné zeleně a vytvoření plně přírodního zákoutí.
Projekt bude realizován plně za pomoci místních spolků a dobrovolníků.
Finance žádáme pouze na nákup potřebného materiálu a vybavení, všechny práce na vybudování prostoru budou prováděny občany obce bez nároku na náhradu mzdy formou brigád. Dojde tak zároveň k naplnění dalšího cíle, a to je aktivní zapojení občanů do komunitního života.

Veřejný přínos projektu

1) Zkvalitnění života občanů a zapojení do komunitního života
očekávaná změna: bude vybudováno důstojné, funkční a bezpečné zázemí pro pořádání kulturních, sportovních i společenských i rodinných aktivit občanů;
cílová skupina: všichni občané Mečeříže (k 12. 3. 2020 – 530 občanů)
2) Podpora komunitního života v obci
očekávaná změna: přírůstek členů jednotlivých spolků, vzájemné propojení činnosti jednotlivých spolků a upevnění jejich vzájemné komunikace a spolupráce;
cílová skupina: všichni občané Mečeříže
3) Zapojení občanů do veřejně prospěšných aktivit
očekávaná změna: občané budou mít možnost podílet se na vybudování, rozvoji, udržování a péči o nově vzniklý prostor
cílová skupina: všichni občané Mečeříže
4) Udržení místních tradic
očekávaná změna: dojde ke zvýšení počtu členů spolků v obci, které mají dlouholetou tradici, bude kde pořádat tradiční obecní akce, kterých se účastní nejen občané Mečeříže, ale také jejich příbuzní a přátelé
cílová skupina: všichni občané Mečeříže a sousedních obcí
5) Podpora rozvoje péče o mládež a vyplnění jejích volnočasových aktivit
očekávaná změna: vyplnění volnočasových aktivit mládeže, prevence a snížení ohrožení mládeže sociálně nežádoucími jevy
cílová skupina: mládež z Mečeříže a sousedních obcí, kdy v současné době má Mečeříž 46 dětí ve věku 5 – 15 let.
6) Revitalizace veřejné zeleně a vytvoření přírodního zákoutí u rybníka
očekávaná změna: vznikne udržovaný a především využívaný prostor, který však nezasáhne do přírodního rázu krajiny
cílová skupina: celospolečenský význam
7) Vznik sportovní a relaxační zastávky pro cyklisty a turisty
očekávaná změna: podpora cykloturistiky na Pojizerské cyklostezce
cílová skupina: celospolečenský význam

Rozpočet
Popis položky
Cena
Altán dřevěný, otevřený, rozměry 5x5 m (včetně dřevěné podlahy, střešní krytiny, nátěru)
96 890 Kč
Oplocení objektu včetně nátěru
40 000 Kč
Zahradní sezení 2 sety (stůl, lavice)
40 000 Kč
Stojan na 4 kola
2 100 Kč
Dřevěná kadibudka se zabudovaným chemickým WC
20 000 Kč
Lavičky k rybníku, 2ks
8 000 Kč
Odpadkový koš, 4ks
13 200 Kč
Vybudování zpevněných ploch – pod domek, chodníky, pod stojany na kola (dlažba, obrubníky, základová deska, štěrk)
80 000 Kč
Terénní úpravy, osázení zelení
20 000 Kč
Připojení na obecnípřívod elektriky pro zajištění možnosti nabíjet elektrokola
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
342 190 Kč