Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy

Pavel Jeřábek
400 000 Kč
84 líbí se mi
Mníšek pod Brdy
Ostatní

Veřejné toalety jsou bolavým místem téměř všech obcí. Náš projekt ve spolupráci s městem si klade za cíl realizovat minimálně jedno veřejné WC z programu SmartCity a to v místě, kudy prochází denně mnoho lidí do obchodů a na autobusové zastávky PID. Blízké záchytné parkoviště slouží ve všední den místním i dojíždějícím obyvatelům z okolních obcí a o víkendu výletníkům. Přilehlá městská louka nabízí možnost zhotovit jednoduché piknikové místo, které by sloužilo k odpočinku návštěvníků města a obyvatelům města.

V prostoru, kde je několik obchodních domů, parkovišť zastávek PID, kde denně dochází k velké akumulaci lidí, kteří zde nakupují, parkují či přestupují na autobusy, není žádná veřejná toaleta.
Společně s Městem Mníšek pod Brdy si klademe za cíl v tomto prostoru obchodů a parkovišť nabídnout obyvatelům alespoň jednu kvalitní toaletu a tím umožnit občanům zachovat si důstojnost. A také v této lokalitě zlepšit hygienické prostředí.
Projekt doplňujeme zhotovením jednoduchého piknikového místa, kde by si mohli občané na chvilku odpočinout, posvačit a pokračovat v další cestě.

Projekt má dvě dílčí, navzájem propojené části:

1. Na pozemek 1313/2, který je majetkem města, a pod kterým probíhá větev splaškové kanalizace a veřejný vodovod instalovat minimálně jednu veřejnou, bezobslužnou toaletu z programu SmartCity. V této lokalitě jsou čtyři obchody (Billa, Penny, Pepco/Teta, Zahradnictví), jsou zde zastávky autobusů a záchytné parkoviště pro lidi odjíždějící do Prahy, okolních obcí apod.
Veřejná toaleta v těchto místech by měla zvýšit základní hygienické zázemí lokality (obchody nemají žádné veřejně přístupná WC). Nedaleko je sběrný dvůr města (300m), je zde i předpoklad na zajištění pravidelného úklidu, desinfekce a doplňování hygienických potřeb.
Toaleta bude vybavena zámkem na platební kartu a on-line komunikací s provozovatelem, o stavu toalety, potřeby doplnění věcí, včetně signalizace pohybu při vandalismu, snaze zcizení apod. Tento systém zvyšuje komfort jak pro uživatele, tak provozovatele.
Vnější plášť buňky lze upravit tak, aby zapadla do prostředí. Toaleta bude napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrickou síť, čímž se sníží , proti mobilním klasickým toaletám náklady na provoz. Projekt předpokládá, že provozní náklady toalety a část zemních prací bude hradit město.

2. Piknikové místo přes ulici Řevnická na okraji pozemku č. 1290/1 (louka Pivovárka) doplňuje občanskou vybavenost místa, v podobě jednoduchého odpočinkového místa pro veřejnost. Vybavení piknikového místa bude jednoduché, sedáky ze špalků, lavice z celých či půlených polen. A samozřejmě zde bude i odpadkový koš. Později může být prostor doplněn jednoduchým venkovním grilem a odpadkovým košem. Předpoklad asi 15 míst. Požadavek na takové piknikové místo, kde by si mohla například na chvíli sednout rodina s malými dětmi, senioři po nákupu, případně návštěvníci města apod., v Mníšku vznikl krátce po dostavbě supermarketu, ale bez hygienického zázemí v okolí a vyčištěné louky od hustých křovin nebylo možné o takovém vybavení louky uvažovat. Piknikové místo v této části pozemku v neposlední řadě omezí i její zneužívání jakožto přírodní toalety.
Vybudování piknikového místa proběhne svépomocí v rámci komunitních projektů, a bude využit zejména materiál z akátových vyšších pařezů, které zůstaly na okrajích louky a břehu potoka.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch:
• zajištění hygienického zázemí pro návštěvníky a občany města, nakupující v nedalekých obchodech a i přestupující na autobusy
• zajištění jednoduchého oddechového místa v přírodním prostoru pro mladé rodiny s dětmi, seniory a i turisty nedaleko obchodů a omezení jeho znečišťování
• omezení znečišťování okolí zastávek autobusů a obchodů
• podpora ryze české firmy vyrábějící toalety

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpevnění plochy pod toaletu
12 100 Kč
Toaleta - buňka Exklusiv (Toiletdesing) s možností připojení na veřejné sítě
319 000 Kč
Bezkontaktní čtečka platebních karet
30 250 Kč
Vyhřívání vody proti mrazu
6 000 Kč
Doprava
12 100 Kč
Oddechový prostor pronájem strojů, PHM dobrovolná práce oceněná dle nadací
10 000 Kč
Výkopy pro inženýrské sítě
48 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Hygienický spotřební materiál, poplatky za čipový zámek, denní kontrola, úklid
60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-97 450 Kč
Cena celkem
400 000 Kč