Venkovní geologická expozice v Rakovníku

Petra Kopáčková
239 400 Kč
75 líbí se mi
Rakovník
Kultura

Navržená venkovní expozice bloků typických hornin Rakovnicka v parkánu bývalého městského opevnění při hlavní budově Muzea T. G. M. Rakovník bude pojata jako naučná stezka s úkoly a hádankami na dřevěných tabulkách, jak je u venkovních expozicí tohoto druhu zvykem (např. Křivoklát, Jesenice)

Na vzniku této venkovní expozice by se podílel Geologický ústav AV ČR. Expozice by byla nově oplocena a bezplatně přístupná brankou v hradbě z nádvoří muzea ve veřejně známých časech.

Podle konkrétních technických možností získání a velikosti prostoru parkánu uvažujeme vystavit nejvýše 15 bloků hornin:
1. Neoproterozoikum, hornina vyvřelá, výlevná, spilit; lom Sýkořice firmy Kámen Zbraslav, a. s.
2. Neoproterozoikum, hornina usazená, chemogenní, silicit (buližník); vhodný opuštěný lom podle výsledků průzkumu v terénu
3. Neoproterozoikum, hornina usazená, klastická, droba; vhodný opuštěný lom podle výsledků průzkumu v terénu
4. Kambrium, hornina usazená, slepenec milečský; vhodné místo v terénu podle dostupnosti pro techniku a dohody se Správou CHKO Křivoklátsko
5. Kambrium, hornina usazená, slepenec vosnický/týřovický; vhodné místo v terénu podle dostupnosti pro techniku a dohody se Správou CHKO Křivoklátsko
6. Kambrium, hornina vyvřelá, výlevná, andezit; z některého z opuštěných lomů podle dohody s vlastníkem pozemku
7. Kambrium, hornina vyvřelá, výlevná, ryolit; z některého z opuštěných lomů podle dohody s vlastníkem pozemku
8. Kambrium, hornina vyvřelá, žilná (podpovrchová), sýkořický ryolit; z některého z opuštěných lomů v okolí obce Sýkořice podle dohody s vlastníkem pozemku
9. Karbon, hornina usazená, arkóza/arkózový slepenec; některý z opuštěných lomů na Senecké hoře nebo u Přílep u Rakovníka
10. Stáří nejisté, horniny vyvřelá, podpovrchová, křemenný diorit (dříve žulový porfyr); lom Brant Lubná (Froněk, spol. s r. o.)
11. Karbon/perm, hornina vyvřelá, žula; podle možností z některého z opuštěných lomů v čistecko-jesenickém masivu
12. Stáří nejisté, hornina vyvřelá, hlubinná, gabro; Kosobody, opuštěný lom, podle dohody s vlastníkem
13. Křída, hornina usazená, klastická/chemogenní, opuka; lom firmy Spongilit PP, s.r.o., Hředle
14. Křída, hornina usazená, klastická, pískovec; vhodný opuštěný lom podle dohody s vlastníkem pozemku
15. Paleogén, hornina usazená klastická/chemogenní, silkreta (sluňák); výběr vhodného bloku v terénu podle možností, oblast Džbánu.

Veřejný přínos projektu

Edukace návštěvníků, zatraktivnění nabídky služeb Muzea T.G.M. Rakovník. Rakovnicko má mimořádně pestré složení geologického podloží, těžba nerostných surovin zde po staletí patřila k významným oborům lidské činnosti a probíhá dosud. Venkovní expozice typických hornin regionu zde dosud schází.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Převoz kamenů
30 000 Kč
Grafické zpracování a tisk panelů
25 000 Kč
Informační panely, 4ks
40 000 Kč
Zpracování a příprava odborné části expozice
40 000 Kč
Oplocení pozemku kovovým plotem (památkový objekt)
68 400 Kč
Osvětlení a kamera vč. montáže
15 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
21 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
239 400 Kč