Zachraňme stoletou lípu ve Veliké Vsi

Jana Hantáková
382 000 Kč
59 líbí se mi
Veliká Ves
Příroda, zeleň

Cílem projektu je revitalizace veřejného prostranství v bezprostředním okolí stoleté lípy v centru obce Veliká Ves. Bohužel z více jak z poloviny je tato lípa obklopena starým asfaltem, betonem a zpevněnou plochou, což jí znesnadňuje přístup k vodě a je riziko, že by mohla začít usychat. Odstranění zpevněných ploch a vybudování travnaté plochy doplněné o vhodný mobiliář (nové lavičky a informační tabuli) by vytvořilo vhodné životní podmínky pro lípu samotnou, ale i občany a návštěvníky obce.

Lípa roste již více než 100 let v samotném centru obce, přímo před gotickým kostelem sv. Vavřince, který je vyhledávanou kulturní památkou. Předmětem projektu je vytvoření vhodných životních podmínek pro stoletou lípu a zvelebení veřejného prostranství, kterému lípa společně s kostelem dominuje. Jeho realizací by došlo k odstranění zpevněných ploch a jeho nahrazení travnatou plochou a záhony. Přetrvávající suché období totiž lípám na mnoha místech po celé republice nepřeje, zejména pokud nerostou v parcích či volné krajině. Lípa proto ve snaze získat co nejvíce prostoru a vody, protrhává svými kořeny starý asfalt. Na místo poklidného místa pro relaxaci, tak její okolí spíše vzbuzuje obavy, kolik let ještě vydrží odolávat v boji se suchem a starým asfaltem. Pokud by i nadále byla revitalizace jejího okolí odkládána, může skutečně dojít k jejímu postupnému uschnutí. Pro Velikou Ves, její občany i návštěvníky a životní prostředí by to představovalo jen těžko nahraditelnou ztrátu.
Hlavními aktivitami pro naplnění cílů by byly zejména stavební práce. Demontáž zpevněných ploch, starého asfaltu a betonových obrubníků. Následně přidání zeminy se živinami, vysetí trávy
a instalace závlahového systému. Současně by byl obměněn mobiliář (lavičky), které by svým vzhledem šetrně korespondovaly s historickou budovou kostela. Mobiliář by byl doplněn o informační tabuli s informacemi o historii kostela ,lípy i obce samotné.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch záchrany stoleté lípy se promítá hned do několika oblastí. V první řadě by došlo k záchraně "památného" stromu z úcty k historii naší země pro další generace, zvelebilo by se veřejné místo, které je právě díky lípě a kostelu často vyhledávaným cílem a v neposlední řadě lípa představuje nenahraditelný prvek životního prostředí (stín, ovzduší,...).

Rozpočet
Popis položky
Cena
Stavební a zahradnické práce
275 000 Kč
Mobiliář
90 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Údržba travnaté plochy (závlaha a sekání)
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
382 000 Kč