Rozsviťme kostel v Kostelní Lhotě

Tomáš Drobný
400 000 Kč
265 líbí se mi
Kostelní Lhota
Kultura

Kostel v Kostelní Lhotě je nejen hlavní dominantou obce, ale dal jí také své jméno. Architektonické nasvětlení kostela by mělo být především odměnou pro dobrovolnické uskupení ART – Akční realizační tým Kostelní Lhoty, který se zasazuje o to, že kostel opět žije. Zároveň by to bylo poděkování všem těm, kteří ve veřejné sbírce přispívají na obnovu této jediné kulturní památky v obci.

V loňském roce se obec Kostelní Lhota rozhodla vzít kostel od církve do svého vlastnictví. Snahou je především záchrana této kulturní památky. Povedlo se navíc i sehnat první finanční prostředky a oprava mohla začít. V tuto chvíli jsou již nejdůležitější práce na záchraně budovy provedeny. Další úsilí se tak soustředí na doplňkové aktivity. Mezi ně patří úpravy okolí kostela a také tato třešnička na dortu - architektonické nasvícení celé budovy.
Práce by měla provést opravdu profesionální firma, která je špičkou v oboru. Finální nasvětlení našeho kostela tak bude připomínat nejznámější velké památky v zemi. Světla budou reflektorem mířit na hlavní věž, od země pak i na plochy zdí, ale díky speciálním svítidlům budeme také schopni osvětlit všechny okenní otvory. To vytvoří jedinečný efekt, kdy bude navíc možné rozsvěcet pouze dílčí části kostela.
Rozsvícení kostela bychom rádi věnovali všem, kteří si to zaslouží. Především by bylo dárkem pro všechny, kteří přispívají v rámci veřejné sbírky na transparentní účet na opravu hodin věže kostela. A také odměnou pro ART - Akční realizační tým Kostelní Lhoty. Jedná se o uskupení asi dvaceti dobrovolníků v obci, kteří velkou část svého volného času věnují organizaci většiny akcí uvnitř. Jen díky nim kostel v Kostelní Lhotě žije a je opravdovým kulturním a společenským centrem.

Veřejný přínos projektu

Kostel v Kostelní Lhotě tvoří hlavní dominantu obce a je také její jedinou kulturní památkou. Vzhledem k tomu, že obec v současné době nedisponuje žádným kulturním sálem, představuje kostel největší a také jediné místo pro setkávání místních. Prostory kostela tak plní i funkci společenskou. Světelné zvýraznění tohoto komunitního centra tak slouží především všem místním, ale věříme, že potěší i všechny kolemjedoucí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výkopové práce
35 000 Kč
Elektromontážní materiál vč. kabelů
65 000 Kč
Osvětlení deseti oken vč. vyrovnání na parapetech
98 000 Kč
Zemní svítidla vč. zemních boxů pro E159 a kabelových spojek (IP 68) - 8 ks
190 000 Kč
Směrový reflektor vč. clony proti oslnění
79 000 Kč
Sloupek VO vč. pojistkové rozvodnice
3 600 Kč
Kompletní osvětlení trojbokého kamenného kříže
17 600 Kč
Řídící systém osvětlení
42 000 Kč
Nastavení osvětlovací soustavy
4 800 Kč
Revize
18 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-168 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč