Elektromobil pro zajištění sociálních služeb v obci Braškov

Ing. Vladimír Dráb
387 594 Kč
119 líbí se mi
Braškov
Sociální služby

Předmětem projektu je nákup bezemisního elektromobilu české značky ŠKODA CITIGO iV pro potřebu Obce Braškov. Elektromobil bude využíván pro zajištění sociálních služeb zejména seniorů v obci Braškov.

Předmětem projektu je nákup bezemisního elektromobilu české značky ŠKODA CITIGO iV pro potřebu Obce Braškov k zajištění sociálních služeb seniorům v obci a rozvoj spolupráce s Letohrádkem Vendula, z.s. – poskytovatele služeb pro lidi s postižením.
Využití automobilu bude převážně pro zajištění sociálních služeb seniorům v naší obci. Díky naší nové kulturní komisi, která v obci odvádí velice dobrou práci jsme se dozvěděli o potřebných občanech hlavně seniorech, kteří se bohužel sami stydí požádat o pomoc. Mají sice své rodiny, dospělé děti, ale bohužel …………
Po zmapování situace v obci se Obec Braškov snažila zajistit služby pro seniory u organizací poskytující sociální služby. Bohužel všude jsme slyšeli, že je plno. Zastupitelstvo odhlasovalo Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb s městem Unhošť, ale senioři musí počkat až se uvolní místo. Rovněž i všechny školní jídelny v okolí, odkud jsme pro seniory chtěli dovážet obědy, nám hlásily plnou kapacitu.

NEČEKÁME a pustili jsme se do pomoci potřebným seniorům sami. Nakoupili nerezové jídlonosiče, uzavřeli dohody o provedení práce s dvěma místními občany, kteří ihned začali s rozvozem obědů a nákupem potravin vlastními osobními automobily. Každý den najezdí několik kilometrů mezi obcí Braškova a městem Kladnem.
Zakoupení tohoto elektromobilu by sice přispělo ke snížení emisí v ovzduší, ale pomohlo by obci ve větší spolupráci s poskytovatelem služeb pro lidi s postižením - Letohrádkem Vendula, z.s. Pro tento úžasný spolek naše obec dvakrát ročně pořádá charitativní koncert, jehož výtěžek putuje na zlepšení vybavení zařízení spolku. Rovněž při všech akcích pořádaných obcí (koncerty, taneční zábavy, prodejní výstavy, dětské akce, rozsvěcení vánočního stromu atd.) využíváme služeb Letohrádku Vendula, z.s, hlavně pak výrobků jejich pekárny a služeb prádelny. Nákupem obecního elektromobilu by se značně zjednodušila a posílila tato spolupráce mezi oběma subjekty.

Výhodou elektromobilu jsou nulové lokální emise a tichý provoz, rovněž provozní náklady jsou výrazně nižší než u běžného automobilu. Uspořené peníze by obec použila na provoz sociálních služeb.
Cílem projektu je efektivní zajištění pečovatelských služeb, poskytnutí péče potřebným občanům v obci, hlavně pak seniorům a spolupráce při využívání služeb s Letohrádkem Vendula, z.s. pro lidi s postižením - www.letohradekvendula.com

Veřejný přínos projektu

Cílem projektu je efektivní zajištění pečovatelských služeb a poskytnutí péče potřebným občanům v obci Braškov, dále pak snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí využíváním vozidel s alternativním pohonem. Dalším přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů obce na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Elektromobil ŠKODA Citigo iV
435 000 Kč
Dobíjecí stanice
35 990 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba vozidla, pojištění, pohon
105 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-188 396 Kč
Cena celkem
387 594 Kč