Klidová zóna Drábovka v Sázavě

Ing. Lenka Hendrychová
400 000 Kč
156 líbí se mi
Sázava
Příroda, zeleň

Z nevyužitého prostoru s výhledem na řeku a dominantu Sázavy – Sázavský klášter vznikne příjemný park s posezením a altánem, který budou moci využít místní spolky, sdružení, senioři, maminky s malými dětmi, ale i široká veřejnost pro setkávání ale především odpočinek.

Cílem je vybudování klidové zóny v centru města Sázavy, kterou budou moci občané využívat pro svou činnost a odpočinek. Lokalita vedle bytového domu „Drábovka“ byla vybrána z důvodu výborné dostupnosti ze všech částí města. Po celé jižní straně odděluje pozemek od komunikace udržovaný živý plot ze vzrostlých tújí, který zajišťuje dostatek soukromí. Povrch pozemku je z větší části zatravněn, drnový povrch je neudržovaný a nerovný. Dojde tedy k celoplošnému sejmutí ornice, rekultivaci a zpětnému využití na daném místě. Na pozemek se umístí dřevěný altán a mobiliář v podobě lavic, stolů a odpadkových košů. Dále zde bude umístěn posilovací stroj. Pro lepší přístupnost budou vytvořeny cesty pomocí betonové dlažby. Stávající zeleň bude zachována a ve východní části dojde k výsadbě keřů, který klidový prostor oddělí od stávajícího bytového objektu. Vznikne tak prostor izolován od okolního ruchu s krásným výhledem na řeku Sázavu a klášter, kam bude moci kdokoliv přijít a relaxovat.

Veřejný přínos projektu

V prostoru, který není v současné době využíván, vznikne klidové a relaxační místo pro širokou veřejnost. Místo, kde si návštěvníci budou moci zacvičit, uspořádat piknik nebo jen posedět v příjemném prostředí a na čerstvém vzduchu. Místní spolky mohou prostor využívat pro svou činnost a rodiny pro setkávání.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpevněné plochy
187 358 Kč
Zemní práce
107 235 Kč
Dodávka a montáž altánu
82 320 Kč
Mobiliář
132 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Provozní náklady
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-133 913 Kč
Cena celkem
400 000 Kč