Obnova dětského hřiště v Kojeticích

Tomáš Hlava
352 000 Kč
55 líbí se mi
Kojetice
Sport a volný čas

Cílem projektu je obnova již dosluhujícího dětského hřiště s instalací fitness strojů pro seniory.

Dětské herní prvky byly do parku Rechova umístěny již před cca 15ti lety. Velká část z nich již dosloužila a nelze je opravit. Z toho důvodu navrhuji obměnu prvků a doplnění o některé nové. Nejvíce dětem na hřišti jistě chybí skluzavka. Dále na hřiště umístíme nové lavičky včetně stolu. Součástí obnovy hřiště bude i instalace fitness prvků. Hřiště i přilehlé prvky budou sloužit prakticky všem generacím.

Veřejný přínos projektu

V obci Kojetice u Prahy žije přibližně 800 lidí. Na územím obce jsou pouze dvě malá dětská hřiště. Z toho pouze jedno disponuje i skluzavkou. Kapacita a vybavení hřišť je pro současné potřeby obyvatel nedostatečná. Dětská hřiště nejsou jen místem kde si mohou hrát děti. Na hřištích se také setkávají rodiče a slouží tedy i jako místo setkávání spoluobčanů. Aby hřiště nesloužilo jen nejmenší, tak bychom chtěli do parku poblíž dětského hřiště umístit i několik fitness prvků pro dospělé a seniory. V parku se pak mohou setkávat všechny generace obyvatel naší obce.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Terénní úpravy
40 000 Kč
Hrací věž (se skluzavkou)
30 000 Kč
Pískoviště
10 000 Kč
Fitness prvky
80 000 Kč
Lavičky
24 000 Kč
Stůl
8 000 Kč
Montáž
60 000 Kč
Doprava
20 000 Kč
Renovace původních prvků
30 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Údržba
30 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
352 000 Kč