Vodní park u Mlýnského rybníku v Říčanech - revitalizace pozemku

Kateřina Lauerová
400 000 Kč
0 líbí se mi
Říčany
Příroda, zeleň

Záměrem je nevzhledné a hlučné místo v centru města proměnit na relaxační oázu. Postupně vytvořit místo pro odpočinek, hry a vzdělávání. Místo kam si rádi udělají výlet jak Středočeši, třeba na kole po budované přilehlé cyklostezce, tak místní obyvatelé při procházce v podhradí. Prvním krokem je vymístění Krajské správy a údržby silnic z ulice Podhrázská (Wolkerova) a revitalizace pozemku v majetku kraje. Vybudování veřejného vodního parku s enviromentální výchovou o zadržování vody bude krokem následný.

Bezprostředně s Mlýnským rybníkem, který se nachází pod historickým centrem města, sousedí areál Krajské správy a údržby silnic. Mlýnský rybník a jeho okolí prošlo nákladnou revitalizací a stalo se vyhledávaným cílem návštěvníků i místních. Středočeský kraj plánuje přesunout KSÚS do jiné lokality (ul. Kolovratská). Záměrem je vybudovat na místě současného areálu KSÚS veřejný vodní park s enviromentální výchovou o zadržování vody. V první etapě je však nutné vymístění KSÚS a revitalizace pozemku, následně ve druhé etapě jednání o směně pozemků s městem Říčany, které má zájem na pozemku vybudovat veřejný park. Územní plán města zde určuje park a veřejnou zeleň, případně dětské hřiště bez možnosti jiné výstavby (ve stávajícím areálu je nutné dočasné stavby v areálu odstranit z nařízení stavebního úřadu).

Veřejný přínos projektu

Nevzhledný areál KSÚS lemovaný vlnitým plechem přináší obyvatelům města Říčany hluk, zatěžuje je dopravou těžkých automobilů ničících vozovku, zvyšuje prašnost a hyzdí atraktivní okolí (viz fotografie v příloze).
Cílem projektu je změna, která má přinést nejen obyvatelům města, ale i Středočechům a všem dalším návštěvníkům oázu pro relaxaci i aktivní odpočinek. Mlýnský rybník je rybářským revírem a již nyní cílem procházek, záměr je vytvořit ucelenou lokalitu přívětivou jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky s přidanou hodnotou. Přínosem bude celková kultivace lokality a její urbanistické dotvoření v souladu s územním plánem. Historicky v areálu pod hrází Mlýnského rybníka stával Menclův mlýn. Proto by mohla budoucí podoba areálu (parku, hřiště) být laděna právě v tomto duchu. V areálu by mohl vzniknout prostor pro osvětu v oblasti ochrany vodních zdrojů. Vodní přírodní areál by byl místem kde voda je základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zemní práce, odvoz materiálu, odstranění plotu, založení zeleně
400 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Projekt byl stažen ze strany navrhovatele, protože dotčený pozemek stále využívá KSÚS a nebylo možné dodat písemný doklad o přesném přesunu areálu. Pozemek je tedy nezpůsobilý pro realizaci projektu.
Neproveditelný