Centrum v obci Dubenec

Ing. Jiří Nytra
393 024 Kč
50 líbí se mi
Dubenec
Příroda, zeleň

Rekonstrukce návsi v centru obce Dubenec formou: parku s odpočinkovou zónou a zvoničkou – výsadba celého parku, dětského hřiště a multifunkčního hřiště. V současné době obec žádnou kulturní náves nemá.

Naše obec se v posledních letech, kdy byla odkloněna tranzitní doprava na nově otevřenou část D4, snaží pro své občany a všechny návštěvníky vytvářet veřejná místa pro potkávání se, relax a sportovní vyžití.

Mimo jiné bychom v rámci tohoto projektu rádi revitalizovali část centrálního náměstí - centrem dění je dřevěná zvonice o výšce 5,98 metrů okolo které je plánovaná klidová zona dlážděná kostkami se třemi lavičkami, odpadkovými koši.
Zahradnické práce v bezprostředním okolí zajistí výsadbu keřů a trvalek, tak aby byl prostor vegetačně aktivní v každém ročním období.

Veřejný přínos projektu

Projekt Centrum v obci Dubenec je určen všem obyvatelům obce za účelem zlepšení prostor pro společné setkávání občanů i návštěvníků obce, pro sportovní i kulturní společné akce.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zvonička (dřevěná konstrukce, příslušenství)
225 000 Kč
Zpevněné plochy kolem zvoničky (volně přístupné)
123 024 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba zelených ploch a porostu, zálivka, údržba hřiště, opravy, úklid
45 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
393 024 Kč