Zahrada Na Ráji

Mgr. Jana Volková, Dis.
299 000 Kč
128 líbí se mi
Mělník
Příroda, zeleň

Přeměna dnes neudržováné půdy s nálety křovin a trav, v odpočinkovou zahradu s okrasnými keři, cestami, ovocnými stromy, květinami, lavičkami a místy pro odpočinek všech příchozích návštěvníků. Chceme vytvořit příjemné místo, které bude mít integritu a rovnováhu, pro svou potřebnost bude návštěvníky ceněno a vnímáno jeho hodnota o kterou musíme samozřejmě pečovat. Celý náš koncept vychází ze zásad tvorby přírodních zahrad.

Do Zahrady Na Ráji bychom v budoucnu chtěli vysázet stromy, keře, květiny a umístit do ní několik abstraktních volných plastik. Zahrada bude neoplocená a kdykoliv volně přístupná veřejnosti. Vznikne zde místo, které dnes lidem zjevně chybí.
Vytvoříme nový prostor, který člověku poskytne příležitost ke ztišení a přemýšlení. Rádi bychom toto neutěšené místo pozvedli k důstojnosti. Celý projekt chceme realizovat "spolkově" s co nejmenšími náklady na počáteční realizaci. Za důležité považujeme především kvalitní údržbu a rozvoj celé zahrady v dalších letech.

Veřejný přínos projektu

Místo, kde plánujeme vytvořit zahradu se nachází přímo naproti loučce rozptylu, krematoriu a pár metrů od místního hřbitova. Obě místa jsou denně navštěvována několika desítkami pozůstalých, kteří v současné době nemají možnost se ani důstojně posadit, pouze postojí vedle svého automobilu.
Považujeme za důležité, aby právě v těchto místech měli lidé prostor posedět v přírodním prostředí a nerušeně zavzpomínat.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výsadbový materiál
85 000 Kč
Zahradnické práce
110 000 Kč
Mobiliář
25 000 Kč
Projektová dokumentace
55 000 Kč
údržba zahrady
24 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
299 000 Kč