STROMY VE MĚSTĚ: Cyklus přednášek a výsadba stromů v centru města dle návrhů občanů

Tomáš Bílek
400 000 Kč
0 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Příroda, zeleň

Chceme vysadit 50 vzrostlých stromů ve městě. Je mnoho míst, kde lidé chtějí stromy a jejich chladivý stín. Oceňují vliv na klima a zdravotní stav občanů. Díky přednáškám zjistíme více o údržbě zeleně a jak je možné skloubit potřeby občanů a zeleně. Chceme dostat přírodu do města!

Stromy volně rostoucí v ulicích jsou důležitou částí městské zeleně a mají vysoký vliv na kvalitu života občanů. Na základě diskusí s občany města vidíme, že je zde mnoho míst, kde by lidé uvítali vzrostlé stromy, jejich chladivý stín a klidnou energii, kterou stromy vyzařují.

Vzhledem k dlouho trvajícím nevhodným podmínkám (sucho, zvýšená prašnost, zvýšení intenzity dopravy), které negativně ovlivňují každodenní život občanů, chceme dostat přírodu do města a sluncem vyprahlých ulic. Volně stojící stromy uvnitř města zásadně regulují klimaticky nehostinné podmínky a mají přímý vliv na snižování výskytu stresů, pocitů vyhoření a dalších civilizačních chorob. Chceme tímto projektem vyzvat a motivovat vedení města, aby intenzivně hledalo důvody vedoucí k výsadbě stromů přímo v centru města.

Cíle projektu:

- uspořádat sérii 2-3 veřejných přednášek s renomovanými odborníky na dendrologii, arboristiku a krajinnou architekturu s cílem přiblížit občanům vhodné postupy a moderní poznatky o výsadbě stromů a možností plánování městské zeleně a pravidelné péči o ni. Přednášky mají motivovat občany k většímu respektu ke stromům, péči o ně a účasti na plánování městské zeleně v našem městě.
- správa aplikace s digitální mapou (dodá žadatel), na které bude umožněno občanům vybrat vhodný druh a místo, kde chtějí stromy vysadit.
vysazení druhově a vzrůstově vhodných stromů dle výběru a návrhu občanů města. Dále aplikace bude sloužit jako zdroj informací o přednáškách a akcích se stromy spojenými
- 10 procent rozpočtu alokovat na preventivní opatření pro stromy, jako je zálivka nebo arboristické úkony, tak aby se investice do stromů maximálně vrátila
- v zajímavých lokalitách budou stromy opatřeny dřevěnou kruhovou lavičkou pro relaxaci

Veřejný přínos projektu

Volně stojící stromy v ulicích v městské zástavbě mají neopomenutelný vliv na kvalitu života občanů, jak dokazují četné zahraniční studie a výzkumy dat z posledních let. Moderní města aktivně počítají s volně stojící zelení v plánování sítí a při samotné výstavbě či opravě komunikací.

- Rozšíření povědomí o nárocích stromů, ale také jejich přínosu pro společnost a životní prostředí
- Významný relaxační prvek
- Zlepšení klimatu v centru města a případně jeho okolí
- Zastínění cest nebo ploch
- Snížení prašnosti

Rozpočet
Popis položky
Cena
Cyklus přednášek (zapůjčení místnosti, honorář pro odborníky)
10 000 Kč
Dřevěná lavička - 4 ks
30 000 Kč
Vzrostlé stromy - 40 ks (druhová skladba bude upřesněna)
190 000 Kč
Výsadba stromů za asistence arboristické firmy (možnost dobrovolníků pomoc vysadit strom)
40 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Arboristické zásahy, zálivka
120 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Projekt byl stažen navrhovatelem.
Neproveditelný