Rekonstrukce veřejného osvětlení v Čekánově

Jiří Hendrych
400 000 Kč
62 líbí se mi
Úžice
Doprava

1. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Úžice v části vesnice Čekánov, k zajištění zvýšení ochrany a bezpečnosti místních obyvatel a silničního provozu

Ve vesnici Čekánov v obci Úžice je velmi zastaralé osvětlení místních komunikací, které je starší 40 let a svým stavem ohrožuje bezpečnost jak tamních obyvatel, tak i v neposlední řadě rozšiřujících se počtů cyklistů a turistů, kteří projíždějí či procházejí zdejší malebnou krajinou.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu spočívá především ve zvýšení ochrany a bezpečnosti obyvatel, turistů i silničního provozu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Dodávky zařízení
183 512 Kč
Stavební materiál
53 472 Kč
Elektromateriál a elektromontáž
183 321 Kč
Zemní práce
163 318 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Běžný provoz
27 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-210 623 Kč
Cena celkem
400 000 Kč