Vodovod na fotbalové hřiště pomůže mládeži v Poříčí nad Sázavou

Jaroslav Platil
265 000 Kč
0 líbí se mi
Poříčí nad Sázavou
Ostatní

Vybudování části vodovodu v ulici Sportovní k fotbalovému hřišti o délce 60 m na pozemku obce Poříčí nad Sázavou. Tak, aby byla voda zavedena i na do kabin fotbalového klubu i pro mládežníky. Klub má 7 mládežnických mužstev a více jak 500 členů. Pomůže zajistit pitnou vodu v dostatečném množství i pro letní měsíce a horké dny, kdy vody je velký nedostatek. Po vybudování vodovodu bude bezplatně předán do majetku obce Poříčí nad Sázavou. Realizace do 31.12.2020.

Jedná se o vybudování vodovodu v ulici Sportovní v délce 60 m. Proč nedostatek pitné vody zejména v letních měsících. Pro koho je projekt určen pro členy fotbalového klubu, kterých je více jak 500 a také protažení o další část vodovodu ve Sportovní ulici a možné budoucí napojení i pro další místní občany.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch spočívá zejména k zajištění pitné vody pro budovu fotbalového hřiště a tím využití rovněž mládežnických kabin, které využívá 7 mládežnických mužstev klubu SK Posázavan Poříčí nad Sázavou. Rovněž budoucí možnost dalšího napojení na vodovod i pro další občany ve Sportovní ulici v Poříčí nad Sázavou.

Rozpočet
Popis položky
Cena
montážní práce kompletace potrubí
35 000 Kč
Zřízení staveniště
15 000 Kč
zemní práce (uložení zeminy, zásyp pozemku, výkopové práce, bagrování)
125 000 Kč
materiál (potrubí, šachty)
35 000 Kč
materiál (potrubí, šachty)
35 000 Kč
úprava cesty (asfaltace)
45 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
žádné
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-35 000 Kč
Cena celkem
265 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Výstavba svým charakterem nesplňuje účel projektů přijímaných do Participativního rozpočtu. Výstavba vodovodu je investiční celek směřovaný do jiných dotačních programů.
Neproveditelný