Autobusová zastávka Dolní Stakory

Jaroslav Kopal
299 990 Kč
140 líbí se mi
Dolní Stakory
Doprava

Cílem projektu stavebních úprav na autobusové zastávce Dolní Stakory je zlepšení kultury cestování občanů obce Dolní Stakory a ostatních uživatelů veřejné dopravy při svých cestách do zaměstnání, škol, k lékaři či za rekreací.

Stavební úpravy autobusové čekárny budou mít následující etapy:
1. Demontáž: Stávající ocelová konstrukce zastávky a plechová krytina bude odstraněna a recyklována, Stávající betonové věnce v místech nosníků budou odstraněny. Nízké kamenné zdi po obou stranách, které jsou do výšky cca 30 cm budou také odstraněny do hloubky 20 cm pod terén. Stávající vyčnívající betonové obrubníky budou vykopány a odstraněny. Stávající dlažba 60x60cm bude odstraněna. Tmavý kámen a betonový odpad budou použity do základu pod žulovou dlažbu jako zpevňující kufr.

2. Konstrukce krovu: Nový krov bude valbový s nízkým sklonem, celoplošným pobitím hoblovanými prkny na pero-drážku z vnitřní pohledové strany. Na pobití je pojistná hydroizolace, a nad ní latě, na kterých je položena betonová antracitová krytina.

3. Lavice: Uvnitř zastávky a mezi dvěma sloupy bude vytvořena lavice pro posezení z dubového hoblovaného masivu.

4. Nátěry a povrchy: Veškeré dřevo krovu a sloupků (mimo střešních latí) bude borovicové hoblované, opatřeno nátěrem z matného laku v barvě světlého přírodního dubu na bázi oleje.

5. Krytina: Na krytinu bude použita betonová taška Bramac Tegalit v antracitové barvě, oplechování, okapy, úžlabí bude v RAL 7016 – antracit – plech hliníkový případně viplanyl na úžlabí. Na vrcholu a nárožích
střechy budou usazeny hřebenáče.

6. Klempířské práce: Svody DN80 budou vyústěny nad úrovní terénu, případně přes gaiger odvedeny do dešťové kanalizace.

7. Osvětlení: Osvětlení bude řešeno pomocí LED svítidel (teplá bílá – 2500-3500 Kelvin).

7. Dlažby: Na stávající betonovou podlahu bude nainstalována mrazuvzdorná vymývaná protiskluzná betonová dlažba 40x40x4cm. Barva šedá a antracitová – šachovnicově položeno. Okolní vydláždění bude bezbariérové.

Veřejný přínos projektu

Po dokončení bude opravená autobusová zastávka sloužit široké veřejnosti pro příjemné využívání hromadné autobusové dopravy.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Konstrukce krov
15 000 Kč
Demolice
17 000 Kč
Práce na krovu
50 000 Kč
Krytina
32 280 Kč
Pokládka krytiny
24 500 Kč
Klempířské práce
19 350 Kč
Dubové lavice
51 200 Kč
Dlažby
39 260 Kč
Osvětlení
12 400 Kč
Přesun hmot
14 000 Kč
Projektová dokumentace
10 000 Kč
Úklid a údržba
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
299 990 Kč