Dětské dopravní hřiště v Mnichově Hradišti

Ondřej Šindelář
400 000 Kč
153 líbí se mi
Mnichovo Hradiště
Sport a volný čas

Dětské dopravní hřiště a jeho zázemí není od 90. let minulého století využíváno ke svému účelu a postupně chátrá. V návaznosti na odkup pozemků do majetku města, který proběhl v roce 2018, bychom rádi areál obnovili. V první fázi opravíme samotné dopravní hřiště, pořídíme vybavení, otevřeme prostor pro veřejnost a zahájíme dopravní výuku pro žáky 4. tříd z Mnichova Hradiště a okolí.

V první fázi obnovy dětského hřiště, v roce 2020, bude nejprve obnoven dožilý živičný povrch hřiště – tento náklad není součástí předkládaného projektu a získali jsme na něj již prostředky ze soukromých zdrojů. Dále vznikne podrobný návrh podoby hřiště včetně dopravního značení, budou vyměněny obrubníky a položena dlažba pro odvod dešťové vody. Poté zhotovíme vodorovné a svislé dopravní značení, areál zabezpečíme plotem, pořídíme vybavení potřebné pro dopravní výuku (jednoduchá kola), umístíme lavičky, koše a mobilní toaletu a zahájíme dopravní výuku pro žáky 4. tříd z Mnichova Hradiště a okolí.

V září 2020 dopravní hřiště slavnostně otevřeme a zahájíme výuku dopravní bezpečnosti. Výuka bude zabezpečena zaměstnanci městské policie, kteří již byli odborně proškoleni. Teoretická část výuky bude probíhat na Základních škole Sokolovská v Mnichově Hradišti, popř. ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště. V odpoledních hodinách a o víkendu bude moci využívat hřiště i veřejnosti pro sportovní aktivity, průpravu v cyklistické zručnosti a nácvik dopravních dovedností. O provoz areálu, jeho zabezpečení a údržbu bude pečovat správce.

V druhé fázi, v letech 2021-2022, předpokládáme vybudování přípojek technické infrastruktury (vodovod a kanalizace) a rekonstrukci budovy. V samotném areálu dětského dopravního hřiště tak bude možné realizovat teoretickou dopravní výuku a zřídit hygienické zázemí, půjčovnu šlapadel a kol, nebo občerstvení pro veřejnost.

Veřejný přínos projektu

Obnova dětského dopravního hřiště v Mnichově Hradišti umožní dopravní výuku žákům 4. tříd, primárně ze základních škol na území města, dále také žákům škol z ORP Mnichovo Hradiště, v budoucnu případně i za jeho hranicemi (Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem). Žáci nebudou muset dojíždět za dopravní výukou do Mladé Boleslavi, kde je obdobné hřiště extrémně vytížené.

V odpoledních hodinách a během víkendů bude hřiště sloužit veřejnosti k nácviku dopravních dovedností, sportovnímu vyžití a k aktivnímu trávení volného času. Budou se zde odehrávat veřejné akce, např. akce dopravní osvěty.

Projekt bude působit preventivně na veřejnost a především děti ve věku 10 let v oblasti dopravní bezpečnosti – v tomto věku se děti stávají samostatnými účastníky silničního provozu a je potřebné, aby si osvojili základní principy dopravní bezpečnosti.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Dopravní značení
50 000 Kč
Oplocení hřiště
120 000 Kč
Jízdní kola pro výuku
60 000 Kč
Mobiliář (lavičky, koše)
40 000 Kč
Odvod dešťové vody - obrubníky, dlažba
115 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Provozní náklady
90 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-90 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč