Oprava povrchu příjezdové cesty do Hrazené Lhoty.

Michael Havlíček
400 000 Kč
0 líbí se mi
Vlašim
Doprava

Oprava jediné příjezdové cesty do obce.

Cesta v délce cca 1 km je rozbitá (velké a hluboké díry), cesta není moc široká a v případě dvou vozidel je problém se vyhnout.

Veřejný přínos projektu

Pro místní občany, nejen jako příjezdová cesta, ale také jako komunikace využívaná pro pěší přístup k vlakové a autobusové zastávce.
Pro snazší příjezd Městské hromadné dopravy do obce.
Menší pravděpodobnost poškození vozidel, plynulejší a bezpečnější jízda.

Rozpočet
Popis položky
Cena
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Projektová dokumentace
25 000 Kč
Nová pokládka komunikace
375 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Smyslem projektů v Participativním rozpočtu je uspokojovat projekty menšího rozpočtového rozsahu (řádově ve výši poskytované podpory – tedy 400tis. Kč). V rámci každého projektu je možné část nákladů vyčlenit na projektovou dokumentaci, pokud nadpoloviční část celkových nákladů bude čistě investičního charakteru. Projekt na komplexní rekonstrukci silnice v obci je svým charakterem velký investiční celek, který zajišťují jiné organizace a programy v rámci Středočeského kraje.
Neproveditelný