Revitalizace nevyužitého prostranství v obci Kochánky

Milan Haspeklo
400 000 Kč
88 líbí se mi
Kochánky
Příroda, zeleň

Cílem projektu je revitalizace nevyužité plochy v místě bývalé sociálně vyloučené lokality. Místo bude určené pro pasivní odpočinek všech občanů a návštěvníků obce.

Předmětem návrhu je komplexní revitalizace plochy na funkční místo pasivního odpočinku v obci. V loňském roce proběhla v tomto místě demolice bytového domu, který v minulosti obývaly sociálně vyloučené osoby. Plocha bude upravena na polopropustné přírodní odpočívadlo s mlatovým povrchem, doplněné užitným mobiliářem a základními vegetačními úpravami včetně výsadby listnatých stromů.

Veřejný přínos projektu

Přínos tohoto projektu spočívá především v podpoře soudržnosti místních obyvatel a k rozvoji komunitního života v obci. Zároveň též významně přispívá ke zlepšení kvality života v obci z hlediska ekologického přínosu (zlepšení vsakování dešťové vody, omezení prašnosti, nová zeleň v centru obce). A současně též významně zatraktivní vzhled obce všem návštěvníkům, jelikož se dotčené místo nachází přímo na páteřní cyklostezce č. 17 Praha - Český ráj.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpevněné plochy odpočívadla
316 000 Kč
Trávníky
158 000 Kč
Mobiliář
266 000 Kč
Vegetační úpravy
135 000 Kč
Zřízení staveniště
26 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Sekání trávy, ošetření stromů, drobná údržba
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-531 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč