Knihovna jako vzdělávací a multifunkční veřejný prostor v Úžicích

Eva Osifová
331 517 Kč
139 líbí se mi
Úžice
Vzdělání

Cílem projektu je na přání občanů obnovení místní knihovny vytvořením multifunkčního prostoru. Vzniklý prostor bude sloužit k půjčování knih a zároveň k pořádání vzdělávacích programů pro děti a dospělé a to formou besed a workshopů s odborníky na témata, o která by byl veřejností projeven zájem. Jednalo by se například o témata ochrany soukromí v kyberprostoru, zejména ve vztahu k mládeži. Dále bychom se rádi ve spolupráci s místním mysliveckým spolkem věnovali problematice ochrany životního prostředí a dalším aktuálním tématům.

Obec Úžice se nachází v okrese Kutná Hora. Jedná se o střediskovou obec, jejíž součástí je dalších devět obcí. V posledních letech zde přibývá stálých obyvatel, kdy já sama jsem jedním z nich. Většinou se jedná o mladé rodiny s dětmi ve věku od 3 do 12 let. Pro děti jsou zde již několik let pořádány rodiči a dalšími dobrovolníky různé akce. Jedná se však pouze o jednorázové aktivity. Chybí zde možnost pokračovat v této činnosti i během roku, přičemž by o podobné akce , které by byli zaměřené na mládež, ale i dospělé, byl mezi místními obyvateli zájem. Není zde však prostor, kde by bylo možné se akcím pro děti a dospělé věnovat celoročně. Rádi bychom tedy s Vaší pomocí, obnovili a moderně vybavily místní knihovnu. Knihovna je v současné době umístěna v nevyhovujících prostorách Obecního úřadu Úžice, což znemožňuje její provoz. Rádi bychom ji tedy přesunuly do nových prostor Obecního úřadu a to do místnosti, která v době, kdy zde ještě fungovala škola, sloužila jako tělocvična. Tyto prostory jsou v současné době z části využívány Obecním úřadem jako archiv. Tento prostor je nutné zrenovovat a náležitě vybavit. Stávající prostor bychom přeměnili konferenční místnost, kde se budou připravovat akce. Místní knihovna zde měla dlouholetou tradici a na tuto bychom rádi, již v modernějším duchu, znovu navázali.

Veřejný přínos projektu

Jedná se o projekt pro širokou veřejnost, jejímž hlavním cílem je vytvoření prostoru, který bude rozvíjet znalosti a poznání nás všech, podporovat vztahy a spolupráci mezi lidmi a bude inspirací zejména pro mladou generaci, kterou se nám snad podaří odtrhnout od internetu a přivézt zpět nejen ke knihám, ale motivovat je k jejich dalšímu životním krokům.

Rozpočet
Popis položky
Cena
28x židle
44 800 Kč
3x regál na knihy
10 470 Kč
4x stolní PC
60 000 Kč
1x multifunkční kopírka HP
10 599 Kč
Internet + WIFI AP+kabeláž
15 000 Kč
Audio/video projekční sada
29 558 Kč
2x interaktivní mapa s příslušenstvím
17 000 Kč
1x kovová tabule
6 590 Kč
Stavební a elektro úpravy
45 000 Kč
7x psací stůl
38 500 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady
54 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
331 517 Kč