Na zahrádce s knihou v Kladně

Ing. Tomáš Ondrášek
389 000 Kč
67 líbí se mi
Kladno
Kultura

Příjemné posezení s knihou, časopisem nebo učebnicí na čerstvém vzduchu v atriu Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Přestavba doposud nevyužitého atria umožní od jara do podzimu posedět s knížkou na relaxační zahrádce před vchodem do knihovny.
Venkovní hry, nápojový automat a zatahovací stříška umožní v klidném prostředí strávit čas v blízkosti knih, učebnic a časopisů. Uvnitř ve studovně je klid, ale venku na sluníčku je určitě příjemněji.

Veřejný přínos projektu

Doposud nevyužité a mírně zanedbané atrium získá novým využitím vyšší estetickou i užitnou nadhodnotu, která se sice nedá vyčíslit penězi, ale posune knihovnu do nové dimenze.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zemní práce, příprava terénu, trávník, keře, cestičky
39 000 Kč
Lavice, stolky (pevné, betonové)
102 000 Kč
Lavice, stolky (mobilní, dřevěné)
18 000 Kč
Dřevěná houpačka
9 000 Kč
Markýza (stínící, sedlová, s elektro otevíráním) 2 ks
76 000 Kč
Hliníkové rámy/nástěnky pro propagaci vlastních pořadů apod.
5 000 Kč
Osvětlení, včetně rozvodů, montáže a regulace
48 000 Kč
Zahradní šachy
15 000 Kč
Umělecký artefakt/kamenná socha
25 000 Kč
Bezpečnostní kamerový systém
11 000 Kč
Projektová dokumentace
8 000 Kč
Běžná údržba, úklid, opravy
33 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
389 000 Kč