Vyhlídka do lepších časů na Černé skále

Tomáš Snopek
388 400 Kč
155 líbí se mi
Hlásná Třebaň
Sport a volný čas

Vybudujeme odpočinkové a vyhlídkové místo na Černé skále, které bude cílem procházek místních obyvatel. Umožníme tak lidem užít si úchvatné rozhledy do údolí řeky Berounky.

Cílem projektu je vybudovat odpočinkové a vyhlídkové místo na Černé skále nad Berounkou. Rovina (místní část obce Hlásná Třebaň) nemá mimo náves žádný zkultivovaný veřejný prostor s mobiliářem. Smyslem projektu je vytvořit cílové místo procházek místních obyvatel.

Veřejný přínos projektu

Projekt tvoříme v době, kdy naše země prochází těžkou zkouškou. Věříme, že ji společně zvládneme a tímto projektem s nadějí vzhlížíme do časů, kdy budeme opět moci navštěvovat krásná místa v našem okolí. Jedno z krásných míst v naší obci bychom chtěli pozvednout tak, abychom lidem umožnili se zastavit, odpočinout si, hledět do krajiny a přemýšlet o vzdálených horizontech.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Podlaha
19 200 Kč
Pobití rámu - dřevo
14 400 Kč
Oplechování
24 400 Kč
Finální terénní úpravy
15 000 Kč
Zábradlí
20 000 Kč
Infopanel
7 500 Kč
Folie
2 400 Kč
Montážní práce
75 000 Kč
Osázení zelení
30 000 Kč
Lavička (3 ks)
36 000 Kč
Zemní práce
20 000 Kč
Dlažba
19 500 Kč
Základy
25 000 Kč
Kovový rám
35 000 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Údržba vyhlídky, odvoz odpadu, úklid
30 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
388 400 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Nesouhlas občanů vyjádřený v obecní anketě vedl k revokaci souhlasu Zastupitelstva obce Hlásná Třebáň s realizací projektu. Po tomto nesouhlasném stanovisku nesplňuje projekt jednu ze základních podmínek realizace tj. Zásady D.5.5. Projekt musí mít souhlas vlastníka s realizací a souhlas s převzetím díla po jeho dokončení včetně závazku provozu po dobu 3 let. Z tohoto důvodu je projekt vyřazen z realizovatelných projektů.
Neproveditelný