Zadržování dešťové vody pro zálivku veřejného prostranství

Ivan Ptáčník
90 000 Kč
0 líbí se mi
Neratovice
Příroda, zeleň

Jímání dešťové vody ze střechy panelového domu, její uskladnění (jímání) pro postupnou - kapénkovou zálivku veřejného prostoru. a) omezí se nápor dešťové vody na ČOV při dešti (dešťové a splaškové kanalizace jsou spojeny), b) zadrží se voda také z přívalových dešťů c) po dobu horka a bez dešťů bude kapénkovou metodou zavlažována veřejná zeleň, čímž se ve městě zlepší dýchatelnost ve městě Neratovice, ochladí se okolí zavlažovaných pozemků. d) jedná se o průlomový projekt, který jsme ještě nenašli realizovaný, je velmi jednoduchý, je providitelný, mohou si ho udělat i další domy, nevyžaduje další obsluhu, nevyžaduje připojení na jakékoliv energie (vč. elektrické za čerpání)

Pro obyvatele Neratovic, kteří chodí na procházky za panelové domy, zadrží se voda, která jinak zcela zbytečně odtéká nárazově do kanalizace a následně je použita na zálivku, aniž by byla v době sucha odebírána voda z vodotečí (zákazy zalévání), lidi budou moci chodit na procházky na místa chlazená tím nejpřirozenějším způsobem, bez spotřeby elektrické energie atd.

Veřejný přínos projektu

zálivka veřejných prostor i v době zákazů zalévání, bez nároků na pitnou vodu, ochlazování veřejného prostoru bez nároků na elektrickou energii (klimatizace ochlazuje pouze vnitřní prostory a o spotřebu elektrické energie o to více ohřívá veřejný prostor - kde má "chlazení"), bezobslužnost

Rozpočet
Popis položky
Cena
nádrž, potrubí, vrtání, osazení, projekt je již hotov
88 000 Kč
0 Kč
Projektová dokumentace
12 000 Kč
nula, zavazujeme se jednou ročně zdarma vyčistit nádrž
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-10 000 Kč
Cena celkem
90 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Staženo navrhovatelem
Neproveditelný