Zpřístupnění okolí rybníka Obecňák v Krásné Hoře nad Vltavou

Jaroslav Kříž
390 000 Kč
51 líbí se mi
Krásná Hora nad Vltavou
Příroda, zeleň

Rybník Obecňák se nachází na okraji města Krásná Hora nad Vltavou a je vyhledávaným místem pro odpočinek, vycházky a pěkné výhledy na městečko. Okolí rybníka je v zanedbaném stavu, některá místa jsou dokonce téměř nepřístupná, a právě to by měl tento projekt zásadním způsobem změnit.

Okolí rybníka je posledních několik let dosti zanedbané. Vzhledem k tomu, že se prakticky kolem dokola nachází pozemky v majetku města, mohla by zde vzniknout příjemná odpočinková lokalita pro místní obyvatele. Představa je taková, že by podél jižního břehu rybníka došlo k částečné úpravě povrchů - vytvoření mlatové cesty v délce cca 160 metrů, aby zde nebyla pouze vyšlapaná pěšina mezi kopřivami a dalším vysokým porostem. Byl by zde lepší přístup k vodě, došlo by k odstranění náletových dřevin a keřů, které hustě pokrývají břehy rybníka. Na hrázi rybníka by bylo umístěno několik laviček, sloužících pro odpočinek lidí. Na pozemku 578/11 v návaznosti na rybník, by vznikla udržovaná travnatá plocha, sloužící pro různé pikniky, odpočinek atd. Došlo by zde k umístění několika (dvou až tří) pevných grilů, které by v letních měsících umožňovali obyvatelům se na tomto místě sejít a uspořádat grilování, sousedské posezení apod. Ke každému grilu by proto patřila lavička se stolem. Z důvodu přístupnosti rybníka po celém jeho obvodu, je v plánu přemostit malinký přítok (most o délce cca 2 metry), který rybník napájí. Poslední úpravou by byla výměna mostu vedoucího přes odtokový žlab. Ten současný je v poměrně špatném stavu a svou kovovou konstrukcí příliš nezapadá k okolní krajině, proto je v plánu výměna za dřevěný.

Veřejný přínos projektu

Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu veřejného prostoru, který pravidelně navštěvuje velké množství obyvatel města. Vytvořením travnaté plochy s pevnými grily a posezením bude obyvatelům umožněno trávit společně volný čas v příjemném venkovním prostředí. Zlepšení okolí rybníka Obecňák může také přilákat více osob k pobytu na čerstvém vzduchu, a tím zlepšit jejich zdravotní stav.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Vytvoření mlatové cesty o šíři 0,8 metru - 180 metrů
170 000 Kč
Založení trávníku o ploše cca 1500 m2
60 000 Kč
Lavičky - 4ks
20 000 Kč
Dřevěný můstek - délka 10 m
30 000 Kč
Dřevěný můstek - délka 2 m
5 000 Kč
Odpadkový koš - 3ks
10 000 Kč
Pevný gril - 3ks
10 000 Kč
Posezení (lavičky se stolem) - 3ks
45 000 Kč
Nákup dřevin (5 stromů)
10 000 Kč
Terénní úpravy (menší množství zeminy pro vyrovnání nerovností)
20 000 Kč
Odstranění náletových dřevin a keřů - svépomocí
0 Kč
Konzultace se zahradním architektem
10 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba prováděna zaměstnanci města
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
390 000 Kč