Dětské hřiště, Náměstí 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem

Ing. Karolína Stařecká
400 000 Kč
50 líbí se mi
Lysá nad Labem
Sport a volný čas

Rekonstrukce stávajícího hřiště (cca 18 let starého) v jednom z centrálních parků, kde je velký pohyb lidí, a to předně maminek a dětí, neboť je to vedle větší prodejny potravin.

Dětské hřiště je umístěno v severovýchodní části náměstí, odsazené od hlavní osy s alejí vzrostlých kaštanů. Hřiště má rozlohu 17×8,3m. Je obehnáno dřevěným plotem s výplní z křížených latí, podél severní hrany je plot nahrazen upraveným liniovým křovím. Na ploše hřiště se nachází čtyři vzrostlé smrky stříbrné a jedna borovice s výrazně pokřiveným kmenem. Dopadové plochy jsou řešeny sypaným oblázkovým kačírkem, zbytek ploch pokrývá trávník navazující na okolní park. Mezi trávníkem a kačírkem je patrný betonový obrubník, v dnešní době však trávník přerůstá. Hřiště je vybaveno kolotočem na sezení, dvojhoupačkou a dřevěnou prolézací sestavou se dvěma skluzavkami. Před hřištěm je dětem k dispozici rozlehlé pískoviště, vytvořené zasypáním původního bazénku. Konstrukce pískoviště se již viditelně rozpadá, umístění je v rámci kompozice náměstí nevhodné. Okolní cesty nejsou materiálově sjednocené, v severní části hřiště je vyšlapaná pěšina mezi plotem a liniovým křovím, v křoví je rovněž vystřižen průlez ven z hřiště. Toto ukazuje na nutnost vybudování nové branky na této straně a zacelení živého plotu. Na hřišti chybí lavičky pro rodiče, ti dnes sedávají na hraně pískoviště.

Veřejný přínos projektu

Dětské hřiště

Rozpočet
Popis položky
Cena
stavba a nákup herních prvků
1 000 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-600 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč