Cesty paměti Příbram - Svatá Hora - Památník Vojna

Mgr. Josef Hovorka
400 000 Kč
72 líbí se mi
Příbram
Kultura

Cesty nám vyprávějí příběhy, které se pojí s místem, kde žijeme. Obnovte s námi zapomenuté cesty. Poznejte život a příběhy pamětníků na cestě ze Svaté Hory k Památníku Vojna, které jsou vyprávěny místními pamětníky. Cesty budou doplněny o sloupky s příběhy, interaktivním obsahem a propojeny na chytré telefony.

Nově obnovené cesty a zeleň budou prostředkem a místem k otevření lidských příběhů. Místem k návštěvě místních i dalších návštěvníků. Každý si zde najde něco, proč se zastavit a poznat zároveň něco nového.
Cesty paměti přiblíží osudy a historii židovských obyvatel v Příbrami, zničení příbramské synagogy, ukáží starobylou evropskou poutní tradici putování na Svatou Horu, události vedoucí k osvobození, poslední výstřel druhé světové války, historii hornictví, osudy obyvatel Valle di Ledro, zabrání pozemků a kolektivizaci místních zemědělců, historii místní železnice a funkce vechtrovny, nástupy politických vězňů z lágru Vojna, kteří mířili fárat uran.
Cesty leží v blízkosti na cyklostezky Příbram – Památník Vojna a ročně tento region navštíví tisíce návštěvníků nebo cyklistů během projížděk a procházek po okolí.
Historicky zde vedly cesty, což je dohledatelné i z historických map, rozorané byly v 50. letech v rámci „kolektivizace“. Především starší obyvatelé mají ještě v živé paměti tyto staré cesty, které jsou dnes zapomenuty. Jako odkaz našich předků, je na nás, tyto cesty obnovit a vysadit nové stromy, zeleň a vrátit krajině její původní funkci.

Veřejný přínos projektu

Každý se bude moci aktivně zapojit a vysázet vlastní strom a pomoci jedinečným způsobem přírodě. Počítáme se zapojením dobrovolníků, škol a školek v Příbrami. Obnova cest a sázení zeleně bude podporovat mezilidské vztahy, komunikaci a spolupráci místních lidí. Obnovené cesty a činnosti budou rozvíjet soudržnost i mezigenerační soužití a lidé je budou moci využívat k vycházkám nebo sportu.
Možná jsme tak na počátku cesty, která naruší mozaikovité vnímání krajiny posledních padesáti let. Z cest, lesů, luk a polí se stanou propojené struktury, jako tomu bylo za dob našich předků.
Vzhledem k dlouhodobě plánované výstavbě obchvatu je nutné také vytvořit novou zeleň, prostor pro obyvatele a nové cesty pro procházky, sport. V současné době lze cesty projít pouze po sklizni nebo při zmrzlé půdě.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výsadba ovocných stromů cca 200 ks
52 000 Kč
Kůly, pletivo, lavička u studánky
15 000 Kč
Dřevěné hranoly a kotvení, kukátka pro děti 10, hranolů, beton
22 000 Kč
Dibond desky k jednotlivím místům u cest s QR kódem, destička k projektu, grafika, výroba
13 000 Kč
Nákup stromků - vysokokmeny, staročeské odrůdy, s korunou cca 300 ks
90 000 Kč
Úprava povrchů, bagr, srovnání plochy, vytvoření valu pro udržení vláhy
60 000 Kč
Dobrovolnická práce 200 hod á 100 Kč (sázení, práce, příprava akcí, komentované procházky,texty,historické fotografie)
0 Kč
Geodeti, zaměření a vytyčení hranic pozemků v terénu
50 000 Kč
Projektová dokumentace
80 000 Kč
Péče o stromky po výsadbě, řez, zálivka - 3 roky
18 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Projekt byl stažen navrhovatelem. Nepodařilo se v daném termínu zajistit všechny potřebné pozemky pro realizaci projektu.
Neproveditelný