Polabský skatepark

David Šmíd
393 020 Kč
50 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sport a volný čas

Navrhovaným nápadem, který by přispěl k rozvoji našeho města potažmo kraje je skatepark, který by posloužil k rozšíření sportovního a kulturního vyžití. Skatepark by mohl být nejen místem setkání skateboardistů a dalších sportovců (in-line brusle, BMX), ale také sloužit ke konání kulturních akcí (např. koncertů, výstav, skateboardových závodů atd.). Současná situace je v tomto ohledu nepříznivá a mladým obyvatelům města nezbývá než dojíždět do Prahy. V rámci participativního rozpočtu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Prima nápad 2019 jsme pro výstavbu skateparku získali 500 000 Kč. Přestože jsme byli z výsledků hlasování nadšeni, není tato částka pro vybudování plnohodnotného skateparku dostačující. Naší myšlenkou je využít již získané prostředky pro pořízení rovné betonové plochy skateparku s tím, že překážky budou financovány z participativního rozpočtu kraje.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je přirozeným centrem regionu. Město s téměř dvaceti tisíci obyvateli jinak disponující bohatým sportovními zařízeními, nemá skatepark, rampu, nebo alespoň plácek, na kterém by se komunita “skejťáků” mohla zdržovat. Místní vyznavači tohoto sportu se musí spokojit s uličním asfaltem nebo vyrazit do skateparků v Praze nebo jiných obcí.

Skatepark bude disponovat hladkým betonovým povrchem a překážkami určenými pro skateboarding, BMX, Freestyle bruslení a koloběžky. Některé části skateparku mohou být navrženy jako železobetonová skořepina, kde je betonáž provedena stříkáním betonové směsi na stěny výkopu. Kovové konstrukce (hrany rádiusu) jsou vyrobeny z ocele. Betonový skatepark je velice odolný a jeho životnost je nesrovnatelně delší než u ostatních používaných materiálů a vyžaduje minimální servisní zákroky a opravy. Použitý betonu je výhodné i z hlediska umístění skateparku na břehu řeky, kde můžeme předpokládat možnost povodní. V případě zaplavení skateparku je následně možné poměrně jednoduše uvést překážky do provozního stavu. Odvodnění skateparku bude zajištěno spádováním povrchu k okraji betonové desky pod úhlem cca 2 %.

Účelem projektu je rozšířit sportovní vyžití ve městě a nabídnout alternativu k zavedeným, dlouhodobě podporovaným sportům (fotbal, basketbal, atletika). Skatepark bude sloužit k odpočinku a sportovnímu vyžití, které člověku poskytuje fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Kromě toho sportovní činnost ve volném čase omezuje kriminalitu mládeže. Vedle tréninkové činnosti bude skatepark navržen tak, aby splňoval podmínky pro konání skateboardových závodů. Závody nabídnou další kulturně-sportovní zážitek pro místní obyvatele, a navíc budou inspirací pro mládež. Kromě závodů bude místo využitelné i pro konání hudebních koncertů, výstav a dalších kulturních akcí podporujících místní uměleckou scénu. Součástí projektu by mohla být spolupráce s Českou asociací skateboardingu, která je pořadatelem významných skateboardových akcí po celé České republice, a kromě toho pořádá i kurzy pro mládež, kde se děti učí, jak správně a bezpečně jezdit. Začínající sportovci by si zde v budoucnu mohli vypůjčit sportovní vybavení a využít rady a zkušenosti vyškoleného lektora v kurzech skateboardové školy.

Veřejný přínos projektu

Skatepark bude využíván všemi, kdo mají zájem o individuální sporty, pro které jsou překážky určeny: skateboarding, kola BMX, Freestyle brusle a koloběžky. Přestože jsou tyto aktivity atraktivní u dětí a mladých lidí, nejsou omezeny věkem. Vyznavačů těchto sportů, zejména skatebordingu evidentně přibývá a skatepark jistě přitáhne i nové začínající nadšence. Skatepark bude využitelný během celého roku v závislosti na počasí. Hlavní sportovní sezónou je období od jara do podzimu. Provoz v zimních měsících bude omezen deštěm a sněhovou pokrývkou. Ježdění ve večerních hodinách po soumraku bude možné v případě instalace umělého osvětlení.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Bednění konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny, plochy a základy
163 400 Kč
Výztuž železobetonu, sítě a pruty, distančníky, doprava, vázání a svařování
120 200 Kč
Beton C25/30 a doprava
162 300 Kč
Čerpání, ukládka, povrchová úprava betonu, stříkání a hlazení
221 400 Kč
Osazení kovových prvků
48 320 Kč
Výkopové práce, zaštěrkování, hutnění, odvodnění, zpracování zeminy
155 400 Kč
Projektová dokumentace
22 000 Kč
Úklid okolí a povrchu skateparku
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-500 000 Kč
Cena celkem
393 020 Kč