Obnova přírodních hracích prvků na dětském hřišti v Ratměřicích

Alena Benáková
138 000 Kč
115 líbí se mi
Ratměřice
Sport a volný čas

Pořízením dřevěných herních prvků na dětském hřišti podpoříme sportovní aktivity a vyžití dětí všech věkových kategorií. Dětské hřiště, které je součástí tělovýchovného areálu v Ratměřicích, chceme zároveň obohatit o zeleň, a to výsadbou okrasných a ovocných keřů. Všechny generace tak budou moci příjemně využít prostor nejen k pohybu ale i k relaxaci.

Již před 10 lety proběhla rekonstrukce dětského hřiště a nyní opět dosluhují některé prvky jedné z části Přírodní zahrady. Opravy průběžně probíhají svépomocí s rodiči dětí z mateřské školy. A protože stávající houpadla jsou značně opotřebovaná, tak z důvodu bezpečnosti potřebují nahradit. Některé herní prvky obnovíme nátěrem svépomocí.

Vybavením herních prvků posílíme přirozenou cestou fyzickou kondici dětí. Rozvíjet své pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti budou moci nejen děti z MŠ Ratměřice, ale poslouží i k rozvoji zájmového pohybu dětí školního věku v obci. Výběr dřevěných prvků zapadne do přírodního prostředí a života na vsi.

Výsadbou jabloní, ovocných a okrasných keřů docílíme, aby zahrada byla proměnlivá a zajímavá během celého roku. V přírodní učebně na dětském hřišti též probíhá předškolní vzdělávání mateřské školy. Záměrem je vysadit nejedovaté druhy jako je např. rybíz, malina, černý jeřáb a podél plotu klasické dřeviny přirozené venkovskému prostředí (šeřík, jasmín, líska).

Veřejný přínos projektu

Po dlouhá léta slouží sportovní areál ke společenským aktivitám. Pořádají se zde slavnosti k výročí jednotlivých složek v obci (TJ, Hasiči) a dětské dny pro veřejnost ve spolupráci s O.S. Nám se daří.
Mnohostranné pohybové aktivity na dětské hřišti využijí místní maminky s dětmi, žáčci při svých pravidelných fotbalových trénincích a zároveň mladí hasiči při odpolední zájmové činnosti. Přirozeně tak pohybová zábava plní veřejný rozměr obce Ratměřice.
Dětské hřiště je vyhledávaným místem seniorů s vnoučaty a mají zde prostor pro setkávání. V uzavřeném areálu podporujeme pohybové aktivity v čistém přírodním prostředí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Výsadba zeleně (okrasné keře 25 ks, ovocné keře 25 ks, stromky 5 ks, konzultace a doprava)
20 000 Kč
Nákup a instalace herních prvků (houpadla 3ks, vahadlová houpačka 1 ks
85 000 Kč
Doprava a montáž
18 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
138 000 Kč