Turistické mapy pro návštěvníky Kladna

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
252 000 Kč
68 líbí se mi
Kladno
Kultura

Umístění 9 turistických map s důležitými cíli v Kladně a informacemi o dopravě k nim včetně MHD a cyklostezek. Na trojbokých stojkách budou vyměnitelné chráněné plochy pro umístění map, podrobných informací o konkrétním cíli s možností umístění plakátů zajímavých akcí v těchto cílech.

Devět standardně vyráběných trojbokých stojek z hliníkových profilů s vyměnitelnými chráněnými plochami pro umístění map, podrobných informací o konkrétním cíli a s možností umístění plakátů zajímavých akcí v těchto cílech bude umístěno v Kladně na Náměstí Svobody - hlavní uzel MHD, v ulici T. G. Masaryka (historické centrum města), v blízkosti kladenského zámku, u Muzea věžáků, u Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, u autobusového nádraží - Středočeská vědecká knihovna, u Sportovních areálů města Kladna na Sletišti, u hlavního vlakového nádraží Kladno, u vlaková zastávka Kladno město. Stavební povolení a zabudování map, dodání podkladů pro jejich vytvoření a popisky turistických cílů a pravidelnou výměnu plakátů akcí zajistí Statutární město Kladno.

Veřejný přínos projektu

Výrazné zlepšení orientace nejen návštěvníků města Kladna, ale i jeho obyvatel, z nichž mnozí se do města teprve nedávno přistěhovali, propagace turistických cílů ve městě.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Pořízení stojek s mapami
150 000 Kč
Grafická a textová příprava panelů vč. fotografií a autorských práv
102 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Zajistí Statutární město Kladno
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
252 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Navrhovatel
Stažení projektu ze strany navrhovatele. Nešlo v termínu doložit městu všechny náležitosti.
Neproveditelný
Město Kladno
Vyžaduje další součinnost ve specifikaci pozemků i technického provedení stojanů.
Proveditelný s úpravami