Komunitní dílna Kamýk nad Vltavou

Přemysl Růžička
336 112 Kč
64 líbí se mi
Kamýk nad Vltavou
Ostatní

Projekt komunitní dílny naplňuje myšlenku konceptu sdílené ekonomiky, což je jeden z 6 identifikovaných technologických trendů (Světové ekonomické fórum 2015). Projekt bude spočívat ve vytvoření volně dostupné dílny, ve které si bude moci každý cokoli opravit, vyrobit atd. Předmětem projektu bude za tímto účelem vybavit již existující prostory obce potřebným vybavením (nábytek, nářadí atp.).

Jednoduše řečeno, předmětem projektu bude vybavit již existující prostory obce Kamýk nad Vltavou potřebným vybavením (dílenský nábytek, nářadí, materiál) a zajistit provoz dílny na začátku svého fungování. Cílem projektu je, aby v Kamýku nad Vltavou vznikla volně přístupná dílna, kde si bude moci každý občan cokoli vyrobit nebo opravit. Smyslem projektu je opět se vrátit k tomu, že lidé věci nejdříve zkusí opravit, zrestaurovat nebo si něco vyrobí namísto toho, aby si šli koupit novou.

Předkládaný projekt Komunitní dílna Kamýk nad Vltavou navíc sleduje moderní technologické trendy, které byly identifikovány Světovým ekonomickým fórem v roce 2015. Projekt naplňuje prvky sdílené ekonomiky (a taktéž Smart city) a její uvedení do praxe je jednou z možností jak posílit finanční zázemí všech skupin občanů v obci i jejím okolí.
Sdílená ekonomika oslabuje negativní dopady ekonomických cyklů na životní úroveň obyvatel a pomáhá tak vnášet do jejich života potřebnou míru jistoty (MAREK, David a kol.,
Sdílená ekonomika – Bohatství bez vlastnictví, 2017). Sdílená ekonomika, je dále velice pozitivně vnímána mladou generací, pro kterou může být její uplatnění v místě bydliště jedním z motivů proč obec neopustit. Sdílená ekonomika navíc pozitivně působí na posilování konceptu udržitelného rozvoje (SCARABOTO, Daiane. Selling, Sharing, and Everything InBetween: The Hybrid Economies of Collaborative Networks [online]. Journal of Consumer Research, 2015, Vol. 42, Issue 1).

Dalším hlediskem, které je nutné zmínit, je to že projekt podporuje řemeslnou zručnost a řemeslo obecně. Dalším aspektem je, že v obci Kamýk nad Vltavou většina obyvatel bydlí v bytových domech, takže jim takovéto zázemí chybí. V neposlední řadě projekty tohoto typu posilují obecní sounáležitost a sociální vazby.

Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé obce Kamýk nad Vltavou, která má cca 900 obyvatel.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch spočívá především v tom, že projekt je určen všem obyvatelům obce. Komunitní dílna jako taková může přispět ke zvýšení životní úrovně obyvatel obce. Jelikož je projekt postaven na principech sdílené ekonomiky a navazuje na další aktivity obce Kamýk nad Vltavou (bazárek s použitými věcmi) bude mít taktéž pozitivní dopad na udržitelný rozvoj a životní prostředí a to tím, že realizace projektu přispěje ke snížení tvorby odpadů v obci.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Dílenský nábytek (31 ks)
51 668 Kč
Elektrické a aku nářadí (13 ks)
56 253 Kč
Běžné nářadí (16 ks)
28 824 Kč
Ostatní vybavení (15 ks)
79 367 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady během prvních tří let jsou odhadovány na 40 000,- Kč rok.
120 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
336 112 Kč