Nasvícení přechodů pro chodce v Rakovníku

Bc. Markéta Dubinová
400 000 Kč
73 líbí se mi
Rakovník
Doprava

Předmětem projektu je nasvícení čtyř přechodů pro chodce ve vybraných lokalitách města Rakovníka. Nasvícení přechodů pro chodce z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v ulicích Vladislavova – Kotkova, Vladislavova u ČSCH, Vladislavova – Smetanova a Ottova – Jiráskova.

Vladislavova ulice je jednou z páteřních a velmi frekventovaných ulic města Rakovníka. V její blízkosti se nachází 1. základní škola v Rakovníku, veterinární klinika a v neposlední řadě i jedna z historických dominant města Vysoká brána.
Smetanova ulice tvoří spojnici mezi Vladislavovou ulicí a Pražskou ulicí, která je další páteřní ulicí města.
Přechod v Ottově ulici do ulice Jiráskova se nachází v blízkosti sídla společnosti Procter/Gamble a je hojně využíván zaměstnanci této společnosti.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu spočívá především ve zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení vozovky.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Nasvícení přechodu Vladislavova - Kotkova
99 511 Kč
Nasvícení přechodu Vladislavova u ČSCH
115 734 Kč
Nasvícení přechodu Vladislavova - Smetanova
120 603 Kč
Nasvícení přechodu Ottova - Jiráskova
125 333 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-61 181 Kč
Cena celkem
400 000 Kč