Osvětlené cesty v obci Dřísy

Ivana Frajová
400 000 Kč
65 líbí se mi
Dřísy
Doprava

Předmětem projektu je obnova veřejného osvětlení v obci Dřísy (ulice Habrová a Zahradní). Stávající stav veřejného osvětlení je daleko za svojí životností a pro zvýšení bezpečnosti bychom rádi přistoupili k obměně všech osvětlovacích bodů.

Dlouhodobě řešíme v obci problematiku kvalitního osvětlení ulic. Po provedené důkladné revizi veřejného osvětlení bylo zjištěno, že jsou stožáry, svítidla i kabelové vedení v polovině obce v havarijním stavu. Od té doby tuto infrastrukturu postupně rekonstruujeme, většinou z vlastních zdrojů.

Na tento projekt obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci a v současné době je požádáno o stavební povolení.
Uvítali bychom, kdyby se povedlo projekt zrealizovat a znovu se tak vrátit k plnohodnotnému stavu, kdy jsou ulice bez temných zákoutí a zrezivělých sloupů, které již neplní svoji svoji funkci.

Veřejný přínos projektu

Hlavním přínosem je, že dojde ke správnému nasvětlení ulic, čímž se zvýší bezpečnost obyvatel i silničního provozu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Obnova stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel a kabelového vedení
350 000 Kč
Stavební práce
250 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-212 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč