Pomoc v běžném životě - auto pro terénní službu

Bc. Lucie Vilímková
362 000 Kč
57 líbí se mi
Benešov
Sociální služby

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžný život. Jako terénní služba potřebujeme být pro naše klienty dostupní, poskytnout jim potřebnou podporu v domácnosti nebo jinde v terénu přesně tak, jak potřebují. Nikoliv podle toho, jak nám to umožňuje jízdní řád veřejné dopravy. Auto je v terénní službě základ a nezbytnost.

Co:
Nákup nového auta pro poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením a kombinovaným postižením, v terénu (převážně v domácnosti), v dojezdové vzdálenosti cca 30 km od Benešova.
Proč:
Aktuálně 1 auto pronajímáme, což nám z rozpočtu služby odčerpává 88.000 Kč za rok. 1 auto pro potřeby obou sociálních služeb, zdaleka nestačí. Zaměstnanci musí za klienty v řadě případů dojíždět i vlastními soukromými auty, což zvyšuje náklady služby (v roce 2018 činili tyto cestovní náklady 76 000 Kč).
Pro koho:
Pro 14 pracovníků v sociálních službách, kteří pomáhají lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním a kombinovaným postižením, s duševním onemocněním nebo poruchou autistického spektra v regionu Benešovsko, Vlašimsko a Voticko. Tito pracovníci tak pomohou minimálně 35 lidem, kteří služby (podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace) potřebují a aktuálně je využívají. Umožní jim žít (s podporou), tak jak je běžné.

Veřejný přínos projektu

Pokud získáme investici na koupi auta, ušetříme v rozpočtu sociálních služeb na položkách nájem auta a cestovní náklady zaměstnanců. Můžeme tak poskytnout více hodin přímé podpory lidem, kteří ji potřebují. V roce 2018 jsme museli uhradit 164.000,-. V případě vlastního auta se tyto položky sníží až na předpokládaných 31.000,- na cestovní náklady hrazené z důvodu souběhu cest jednotlivých pracovníků za lidmi se zdravotním postižením (souběžně probíhající asistence). Můžeme tedy ušetřit až 133.000,-, za které jsme schopni poskytnout 440 hodin podpory lidem se zdravotním postižením. Díky této investici můžeme snížit oprávněné náklady, které jsou hrazeny z projektů financovaných z veřejných rozpočtů Kraje, státního rozpočtu a EU.

Rozpočet
Popis položky
Cena
nákup nového auta
300 000 Kč
Projektová dokumentace
800 Kč
povinné+havarijní pojištění, silniční daň, přezutí a nákup provozních kapalin
91 200 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-30 000 Kč
Cena celkem
362 000 Kč