"Les v centru města" - Naučný Hluchov

Tomáš Bílek
100 000 Kč
92 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sport a volný čas

Pojďme se se něco dozvědět o jedinečné přírodní památce Hluchov – LES uprostřed města! Nedotčený les mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem. Inovativní naučná stezka vás provede touto přírodní lokalitou za využití citlivých vstupů do vnitřního klimatu lesa – pomocí informačních stanovišť a interaktivní webové aplikace.

Cílem projektu je zpracovat a umístit kvalitní informační cedule a vytvořit interaktivní webové aplikace o cenné přírodní památce Hluchov. Naučné cedule by tak mohly sloužit jak turistům mířícím k význačným památkám kraje jako je Brandýský zámek a nově rekonstruované kostely ve Staré Boleslavi, tak školám, přírodovědným spolkům a občanům města.

Celkem bychom chtěli vybudovat přibližně pět cedulí po obvodu přírodní památky, a pokud by to bylo možné umístit i několik cedulí uvnitř lesa formou “naučné stezky”.

Do tvorby cedulí by se zapojili přírodovědné organizace a odborníci z města. Informace by byly podávány hravou formou o jednotlivých elementech lesa. Instalace nesmí nijak narušovat přírodní památku, přesto bude návštěvníky podněcovat k zamyšlení nad úlohou lesa jako celku a všech jejich živočichů.

Projekt je složen z následujících částí:
1) Vytvoření informačních brožur s důrazem na přírodní památku: pozorování ptactva, lužní les a jeho obyvatelé... Tištěné materiály budou dostupné v infocentrech a dalších veřejných místech.
2) Vytvoření a instalace informačních tabulí s citlivým umístěním v blízkosti lesa vzhledem k povaze přírodní památky.
3) Zachování nedotčenosti přírodních stezek, lužního lesa – úžasný prostor pro malé i velké přírodovědce.
4) Zapojení odborníků a zájemců o lokalitu do přípravy materiálu.
5) Interaktivní web s mapou, zvuky a video záznamy z dané lokality - které umožní navštívit tuto lokalitu i z pohodlí domova.

Inspirací pro tento projekt je například Satalická obora nebo Polabská geostezka.

Veřejný přínos projektu

– Podpora environmentálního vzdělávání pro školy a širokou veřejnost
– Rozšíření povědomí o význačné přírodní památce

Rozpočet
Popis položky
Cena
Návrh a příprava informačních cedulí
25 000 Kč
Materiál a tisk cedulí
65 000 Kč
Instalace informačních cedulí
5 000 Kč
Iniciátoři na vlastní náklady vytvoří interaktivní webovou aplikaci (částka je součástí investice z jiných zdrojů)
20 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Předpokládané provozní náklady (nepředpokládá se)
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-20 000 Kč
Cena celkem
100 000 Kč