Revitalizace návsi v obci Mořinka

Martina Barchánková
400 000 Kč
354 líbí se mi
Mořinka
Příroda, zeleň

Výroba vhodných setů pro posezení a informační cedule pro četné turistické skupiny. Součástí projektu je i inventarizace stromů a pěstební opatření u sto a víceletých lip na návsi v Mořince. Vše bude řešeno v souladu s arboristou a vypracovaným posudkem.

Náves v Mořince je součástí vesnické památkové zóny, která má charakter stromořadí lip a ořechů. Obec se nachází na velmi frekventované turistické stezce na Karštejn a v současné době má pouze jedno, svou životností dosluhující, místo pro posezení a odpočinek. Zkvalitním zázemí zřízením třech nových sezení, která budou umístěna na různých místech v obci tak, aby mohli občané a také turisté (červená turistická značka) v klidu posedět a odpočinout si.
Také stromy jsou staré přes sto let a dochází u nich postupnému poškozování důsledkem podnebných podmínek, zejména častým vichřicím. Projekt na inventarizaci stromů má většinu stromů uchovat pro příští generace odborným zásahem a zároveň eliminovat možná zranění a poškození majetku při náhlém zřícení stromu.

Veřejný přínos projektu

Centralizace odpočinkových zón na správná místa tak, aby lidé neznehodnocovali ráz památkové zóny. Revitalizací četných vzrostlých stromů pak ochrana zdraví a majetku obce i také mnoha turistů jdoucích na Karlštejn.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Inventarizace stromů a pěstební opatření
185 000 Kč
Pořízení sezení - 3 sety stůl+lavice se stříškou vč. dopravy a instalace. Materiál i vzhled s ohledem na památkovou zónu.
156 000 Kč
Informační tabule - 3ks vč. dopravy a instalace
48 000 Kč
Projektová dokumentace
12 000 Kč
Pravidelné zalévání a průřez, nátěr
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-16 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč