Odpočinkové sezení u lípy na cestě z Hrdlořez

Roman Hanus
94 000 Kč
69 líbí se mi
Hrdlořezy
Příroda, zeleň

Instalace zastřešeného odpočívadla z přírodního materiálu u lípy srdčité na místě u polní cesty z Hrdlořez do Bítouchova, na odbočce k hradišti Předliška. Lípa byla veřejností vysazena u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

V roce 2018 slavnostně vysadili členové a děti hasičského sboru za podpory široké veřejnosti a žáků ze základní školy v Debři strom u příležitosti oslav 100 let založení republiky. Smyslem navrhovaného projektu je na tento čin navázat a doplnit prostor u stromu o kryté turistické odpočívadlo s lavičkami, košem a přírodním kamenem.

Smyslem projektu je zlepšit zázemí tohoto místa, které je volně přístupné všem a podnítit přirozené vědomí sounáležitosti v občanské společnosti. Vybudovat odpočinkové místo u stromu, které je volně přístupné pro všechny (chodce, cyklisty, mladé lidi s kočárkem, vozíčkáře, starší generaci …). Prostor pod přístřeškem je koncipován pro 6 osob.

Cílová skupina projektu
– děti z hasičského kroužku, které chodí lípu zalévat (20)
– obyvatelé horní části obce Hrdlořezy (400)
– turisté a cyklisté využívající polní cestu (1000/rok)
– účastníci cyklistického závodu Kolo pro život (2 000)
– účastníci dálkového pochodu Mladoboleslavská 50 (350)

Veřejný přínos projektu

Uskutečnit jasný záměr vzniklý v občanské diskusi v komunitě obyvatel horní části obce Hrdlořezy, který přispěje ke zlepšení komunitního života na Mladoboleslavsku a pocitu sounáležitosti.
Vyjádřit partnerství veřejného sektoru (občané obce Hrdlořezy, členové spolku SDH) společně s veřejnými institucemi (Středočeský kraj, Obec Hrdlořezy).
Zlepšit zázemí u lípy, vysazené veřejností u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zastřešené masivní odpočívadlo (2 lavice, 1 stolek)
59 000 Kč
Pískovcový kámen
3 000 Kč
Vyrovnání terénu a pochůzné plochy
2 500 Kč
Drť, kamenivo
2 500 Kč
Beton, materiál ukotvení
2 000 Kč
Montáž - koš, odpočívadlo
3 500 Kč
Doprava a manipulace - přístřešek, beton, kámen, drť
11 000 Kč
Koš se stříškou
6 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Pytle do koše a drobná údržba (1500,-/rok)
4 500 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
94 000 Kč