Doplnění okružní křižovatky na Cikánce v Kladně ukazatelem k Hornickému skanzenu Mayrau ve Vinařicích

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
190 000 Kč
70 líbí se mi
Kladno
Kultura

Osazení zmenšeného modelu těžní věže se směrovkou Hornický skanzen Mayrau s hornickým znakem (želízko a mlátek) a pozdravem Zdař Bůh!

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích je jediným veřejnosti přístupným kompletně dochovaný kamenouhelným dolem z někdejšího Kladenského kamenouhelného revíru. Jeho areál byl v roce 1994 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Mimo jiné je v něm dochován unikátní soubor dvou parních strojů z počátku 20. století a při jeho návštěvě je možno projít cestou, kterou každodenně procházeli horníci do podzemí. Okružní křižovatka na Cikánce je jednou z křižovatek, kudy jezdí množství automobilů z Kladna na Slaný a Velvary, je tedy vhodným místem pro propagaci této unikátní technické památky.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch spočívá v lepší orientaci potencionálních návštěvníků Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, ale připomínkou hornictví je významným činitelem při posilování identity Kladna a Kladenska, jehož rozkvět od 19. století je spojen právě s hornictvím.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zhotovení modelu těžní věže s ukazatelem
50 000 Kč
Osazení modelu těžní věže a ukazatele
20 000 Kč
Zahradní úpravy včetně výsadby
30 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Udržování výsadby
90 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
190 000 Kč