Bezpečná cesta k nádraží v obci Nebužely

Jan Čermák
358 416 Kč
90 líbí se mi
Nebužely
Doprava

Předmětem projektu je vybudování chodníku na cestě k nádraží v místech, kde chodník chybí.

Projekt řeší vybudování chodníku na cestě k nádraží v místech, kde chodník dosud chybí a cesta tak není bezpečná.
Před nedávnem byla z prostředků Středočeského kraje opravena regionální železniční trať Mělník-Mšeno. Tato trať sloužila dříve převážně svozu cukrové řepy a je tak vedena mimo obce. Nyní převážně slouží osobní dopravě, využívají ji školáci, studenti a starší občané, kteří nedisponují vlastním automobilem. Nádraží je v poměrně značné vzdálenosti od obce, chodník na trase k němu končí na okraji obce.
Zde je třeba vstoupit do vozovky, navíc v zatáčce a tedy v místě značně nepřehledném a tedy pro chodce nebezpečném. Na trase jsou dále četné výškové nerovnosti nebezpečné také pro starší a méně pohyblivé občany.
Vybudovaný chodník by značně zlepšil dostupnost veřejné železniční dopravy pro občany Nebužel

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch projektu spočívá ve zlepšení dostupnosti železniční stanice pro potřebné občany obce i její návštěvníky a především ve výrazném zlepšení bezpečnost celé trasy.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Pokládka zámkové dlažby 264 m2
81 576 Kč
Podloží pod zámkovou dlažbou 264 m2
53 460 Kč
Silniční obrubník 220 bm
24 420 Kč
Osazení silničního obrubníku 220 bm
53 460 Kč
Parkový obrubník 220 bm
16 500 Kč
Osazení parkového obrubníku 220 bm
25 520 Kč
Zemní práce
39 000 Kč
Zámková dlažba 264 m2
84 480 Kč
Projektová dokumentace
15 000 Kč
Běžná údržba, odlízení sněhu, listí, ostatních nečistot
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-50 000 Kč
Cena celkem
358 416 Kč