Doplnění chodníku v obci Třebichovice

Milan Petriščák
400 000 Kč
139 líbí se mi
Třebichovice
Doprava

Doplněním chodníku v obci chceme zvýšit bezpečnost chodců na trase mezi místním hřbitovem a obcí Třebichovice. Nově vzniklý chodník bude mimo jiné používán dětmi na cestu do a ze školy a staršími občany, navštěvující místní hřbitov. Toto místo je na silnici mezi Třebichovicemi a Hrdlívem z bezpečnostního hlediska nejkritičtější. Nový chodník tuto situaci bude řešit.

Obec Třebichovice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kladno. Řešené území se nachází v těsné blízkosti hřbitova v severní části obce.
Občané, kteří používají krajnici pro chůzi na hřbitov a k autobusové zastávce, jsou vystaveny riziku střetu s projíždějícími vozidly.
CO: chodník do obce
PROČ: zvýšení bezpečnosti chodců
PRO KOHO: zejména pro občany obcí Třebichovice a Hrdlív

Veřejný přínos projektu

Účelem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců na cestě od hřbitova a dále těch, kteří použijí zastávku veřejné hromadné dopravy.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zemní práce
46 000 Kč
Komunikace pozemní
219 000 Kč
Ostatní konstrukce a práce, bourání
90 000 Kč
Zařízení staveniště
65 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
Běžná údržba a opravy
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-85 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč