Sadové úpravy podél ulice Plzeňská v Berouně

Adam Voldán
366 067 Kč
211 líbí se mi
Beroun
Příroda, zeleň

Výsadbou stromořadí kaštanů chceme uzavřít rekonstrukci ulice Plzeňská. Stromořadí bude vysázeno do travnatého pásu mezi cyklostezku a hlavní silnici.

Prostor, jež je předmětem tohoto projektu, se nachází mezi komunikací a stezkou pro pěší a cyklisty podél ulice Plzeňská v úseku mezi křížením s ulicemi Košťálkova a Kubátova. V současnosti jsou zde travnaté pásy, které jsou v některých úsecích rovinaté, v některých úsecích svažité. V místech, kde nedochází ke konfliktu s inženýrskými sítěmi, je navržena výsadba stromořadí. Zvoleným druhem je jírovec červený (Aesculus carnea ‘Briotii‘). Dřevina je pohledově atraktivní, odolná Klíněnce jírovcové a navíc dobře snáší městské prostředí.

Veřejný přínos projektu

Hlavní účelem je odstínit rušnou komunikaci od přilehlé obytné zóny a snížit zde hluk a prašnost, i proto je zvolen jírovec červený, který má bohatou korunu a velké listy bránící šíření hluku.
Dalším benefitem bude, že stromořadí fakticky oddělí silnici a souběžnou stezku pro pěší a cyklisty, tím by měl vzniknout přirozený bezpečnostní prvek. Předpokládáme, že vzhledem k orientaci místa nabídne alej příjemné zastínění stezky pro pěší a cyklisty. To by mohlo zvýšit jejich atraktivitu především v parném letním období.
Obecně platí, že výsadba stromů ve městě je základním pilířem přípravy na klimatickou změnu. Stromy přispívají k významnému snižování teploty, pomáhají vsakovat vodu do půdy, jsou významné z hlediska zachování biodiverzity a celkově přispívají k pohledové a pocitové atraktivitě místa.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Jírovec červený - sazenice \\\"12-14\\\"
153 000 Kč
Kotvící kůly
8 160 Kč
Zahradnický substrát
9 520 Kč
Mulč
4 692 Kč
Hnojivo
1 695 Kč
Kotvící materiál
2 000 Kč
Zahradnické práce
85 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Povýsadbová péče
102 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
366 067 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Výše uvedený projekt není v konfliktu se zákonem č. 114/1992 Sb. Pro území z hlediska životního prostředí bude spíše přínosem, protože se počítá s výsadbou stromů v místech, kde je v současné době pouze travnatý pruh zeleně u hlavní silnice v Berouně.
Proveditelný