Zpřístupnění parku Nalžovického zámku

Mgr. Jaroslava Kocíková MBA, MBE
400 000 Kč
90 líbí se mi
Nalžovice
Příroda, zeleň

Naším záměrem je více zpřístupnit historický park Nalžovického zámku jak našim klientům, tak především i široké veřejnosti. Vytvořit procházkový okruh doplněný lavičkami a interaktivními dřevěnými prvky.

Park u Nalžovického zámku je klidné místo k odpočinku z velkým množstvím vzrostlých stromů.
Naším záměrem je park zpřístupnit jak našim klientům, tak i široké veřejnosti.
Doplnění mlatových cest v parku vytvoříme procházkový okruh. Cesty mají umožnit příjemnou chůzi, jízdu s kočárkem či na invalidním vozíku.

Procházkový okruh doplníme lavičkami, aby si návštěvník parku mohl odpočinout a vychutnat tak poklidnou atmosféru a přírodní scenérie.
Pro zpestření vycházky osadíme několik interaktivních dřevěných prvků, dendrofon, pexeso.
V parku Nalžovického zámku je možné pozorovat naše pasoucí se ovečky nebo drobné ptactvo.
Doufám, že se upravený park Nalžovického zámku stane oblíbeným cílem procházek.
Park má své kouzlo v každém ročním období a pobyt v přírodě je podnětný pro všechny.

Veřejný přínos projektu

Zpřístupnění historického parku Nalžovického zámku široké veřejnosti - volný vstup je možný kdykoli od Kaple Panny Marie Bolestné.
Vzniká tak symbolické odstranění bariéry dané zdí a propojení okolního světa s lidmi se zdravotním postižením.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Mlatové cesty - 400 metrů čtverečních
262 400 Kč
Nájezd techniky
15 000 Kč
Dřevěné prvky (dendrofon, pexeso)
55 730 Kč
Lavičky, 5 Ks
19 130 Kč
Odpadkový koš, 2 Ks
6 580 Kč
Příprava pro ukotvení košů, laviček a dřevěných prvků
11 160 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Dohutňování okrajů cest, nátěry dřevěných prvků a laviček
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-15 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč