Defibrilátory pro Dymokursko

Luděk Beneš
178 000 Kč
61 líbí se mi
Dymokury
Ostatní

Cílem projektu je pořízení tří defibrilátorů pro území obce Dymokury. Obec má tři místní části a to Černou Horu, Dymokury a Svídnici. V každé z nich bude umístěn jeden defibrilátor.

Projekt podpoří pořízení tří defibrilátorů pro území obce Dymokury. Defibrilátory budou umístěny na obecních budovách se zajištěním přístupnosti veřejnosti 24 hodin denně. Projekt bude sloužit občanům Dymokur, ale i chalupářům či návštěvníkům obce. V současné době není na území obce ani jeden defibrilátor. Obec po instalaci defibrilátorů uspořádá školení pro veřejnost za účelem objasnění používání defibrilátorů.

Veřejný přínos projektu

Veřejný prospěch spočívá v tom, že občan pomocí defibrilátoru může zachránit jiného občana či reagovat na zdravotní komplikace občana do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Rozpočet
Popis položky
Cena
školení pro veřejnost na téma používání defiblilátorů
10 000 Kč
defibrilátor 3x
150 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
18 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
178 000 Kč