Komunitní centrum Vlašim

Daniela Laloučková
400 000 Kč
0 líbí se mi
Vlašim
Ostatní

Chceme změnit ošklivou budovu bývalé továrny na komunitní centrum. Bude zde 7 míst určených pro různé osoby. – přednáškový sál a místo vzájemné pomoci – sklady kompenzačních pomůcek a potravin – cvičná kuchyň a komunitní zahrada – zázemí sociálních služeb Charity Vlašim

Charita Vlašim pomáhá svými službami osobám z celého regionu. Nestaráme se jen o seniory v domácím prostředí, i když těch je za den více jak 100. Pomáháme také maminkám samoživitelkám, lidem z ulice. Všichni naleznou zázemí v komunitním centru.
Pro seniory jsou určeny služby péče, ale také přednášková a klubová činnost. Ta se dosud konala v charitní klubovně. Bohužel, končí nám nájemní smlouva a musíme se stěhovat. Proto chceme co nejdříve vybudovat sál komunitního centra. Budou se zde scházet lidé v Klubu seniorů, Klubu trénování paměti, na přednáškách univerzity třetího věku, akademie třetího věku a případně ve folkovém klubu.
Pro lidi v nouzi je určeno Místo vzájemné materiální pomoci “Charitní obchůdek”. Ten plánujeme se samostatným vstupem z ulice. Dále chceme v přízemí vytvořit sklad potravin, kterých vydáváme více jak 2 tuny za rok maminkám samoživitelkám a dalším osobám v tíživé životní situaci. Často se jedná o ty, kteří v charitní Občanské poradně řeší své finanční problémy. V horním podlaží vznikne prostor pro spolkovou činnost a zázemí sociálních služeb.

Veřejný přínos projektu

Komunitní centrum je v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, městského úřadu a městské polikliniky. Bude místem kam se může kdokoliv obrátit o pomoc. Místem, kde lidé naváží vzájemná přátelství a dozvědí se něco nového. Komunitní zahradu mohou využívat senioři z nedalekého domu s pečovatelskou službou i maminky z blízkého sídliště. Stejně tak zde naleznou pomoc lidé, kteří se dostanou do tíživé situace.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Rekonstrukce továrny
11 000 000 Kč
Zateplení a výměna oken
7 000 000 Kč
Projektová dokumentace
500 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-18 100 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Smyslem projektů v Participativním rozpočtu je uspokojovat projekty menšího rozpočtového rozsahu (řádově ve výši poskytované podpory – tedy 400tis. Kč). V rámci každého projektu je možné část nákladů vyčlenit na projektovou dokumentaci, pokud nadpoloviční část celkových nákladů bude čistě investičního charakteru. Je naším záměrem, abychom realizovali projekty na kterých se investičně podílíme zcela nebo alespoň nadpoloviční částí. Projekt na komplexní rekonstrukci budovy a vznik komunitního centra, ačkoli chápeme jeho prospěšnost, je svým charakterem velký investiční celek, který zajišťují jiné organizace a programy v rámci Středočeského kraje. Projekt není dle Zásad participativního rozpočtu realizován na majetku kraje ani obce.
Neproveditelný