Sportovní areál jako místo pro komunitní život ve Slatině

Lenka Havlíková
398 630 Kč
260 líbí se mi
Slatina
Sport a volný čas

Předmětem projektu je revitalizace asfaltové plochy, tj. vytvoření dalšího kvalitnějšího sportovního zázemí, které by občanům umožnilo plnohodnotně trávit volný čas.

Revitalizace asfaltové plochy je projektem pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se v areálu nachází fotbalové hřiště, malá hospůdka, herní prvky a pískoviště pro nejmenší a nově i vzniklá MŠ (1.9.2019), snažíme se o vytvoření dalšího sportovního zázemí. Naší snahou je proměnit a zkvalitnit konkrétní část veřejného prostoru, která není dle našich představ dostatečně využívána.

Veřejný přínos projektu

Pohyb byl, je a měl by být přirozenou součástí života člověka. Lidé na vesnici nemají v dnešní době tolik příležitostí ke sportu jako obyvatelé velkých měst. Čím více příležitostí budou obyvatelé mít v rámci svého bydliště, tím samozřejmě lépe. Veškerá snaha obce během posledních let směřuje k tomu, aby zde bylo vytvořeno místo, které bude moci využívat široká veřejnost. Co očekáváme? Zázemí by mělo zlepšit mezilidské vztahy, komunikaci a spolupráci místních lidí. Místo bude rozvíjet a podporovat soudržnost i mezigenerační soužití. Realizované aktivity budou podporovat zdravý životní styl a každá možnost zasportovat si, by se měla stát určitým nástrojem prevence kriminality.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Vyčištění stávající zpevněné plochy, obnažení okrajů
9 075 Kč
Opravy, vyrovnání a příprava původního asfaltového podkladu
68 849 Kč
Doplnění podloží pro rozšíření hřiště (u zídky, u pódia) a vybudování nových obrubníků
132 737 Kč
Celoplošná pokládka nového asfaltu – dvouvrstvá skladba
349 690 Kč
Lajnování barvou s UV stabilizací, lajny bílé š.50mm
19 481 Kč
Dodávka a montáž sportovního vybavení – sloupky a sítě pro tenis a volejbal (vč. základů)
28 798 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
žádné provozní náklady
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-210 000 Kč
Cena celkem
398 630 Kč