Andělská dílna

Veronika Beldíková
390 000 Kč
0 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sociální služby

Andělská dílna je autorským projektem, který vznikl za účelem podpory společenského života občanů regionu města Brandýs nad Labem a přilehlých obcí. Cílem projektu je oslovit co nejširší část veřejnosti, aby se formou tvořivé činnosti zapojila do realizace veřejně prospěšné aktivity. Prostory a aktivity Andělské dílny budou sloužit občanům k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému sdílení. Návštěvníci Andělské dílny mohou následně využít různé druhy terapií v rámci doprovodného projektu LÁZNĚNÍ.

ANDĚLSKÁ DÍLNA
Andělská dílna je autorským projektem, který vznikl za účelem podpory komunitního života občanů regionu města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí.
Cílem projektu je oslovit co nejširší část veřejnosti, aby se formou vlastní tvořivé činnosti – tvorbou humanitárních předmětů zapojila do realizace veřejně prospěšné aktivity.
Prostory a aktivity Andělské dílny budou sloužit občanům k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému sdílení.
Návštěvníci Andělské dílny mohou využít různé druhy terapií v rámci doprovodného projektu
” LÁZNĚNÍ ” – jedná se o aktivní a receptivní muzikoterapii, terapeutické ošetření pomocí bazální stimulace, aromaterapii, program MISP …
Účastníkům projektu, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu imobilní, budou terapeutické aktivity poskytovány přímo v jejich domácím prostředí.
Pro žáky mateřských a základních škol budeme realizovat preventivní programy na téma zdravého životního stylu a environmentální výchovy.
Pro veřejnost budou organizovány volnočasové aktivity a tematické vzdělávací akce z environmentální, kulturní, rodinné či sociální oblasti.
V návaznosti na projekt „Pečovat a žít doma je normální“, který je orientován na podporu neformálních pečovatelů, tj. členů rodiny, kteří trvale pečují o svého blízkého v domácím prostředí, chceme těmto pečovatelům nabídnout využití terapeutických a tvořivých aktivit Andělské dílny jako formu prevence sociální izolace a syndromu vyhoření.
Terapeutické aktivity provozované lektory Andělské dílny budou též sloužit pracovníkům v pomáhajících profesích – pracovníkům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, sociálním pracovníkům, pedagogům jako prevence syndromu profesního vyhoření.
V rámci projektového dne „Andělská dílna na cestách“ se do tvorby humanitárních předmětů zapojí žáci regionálních základních škol.
Andělská dílna na cestách poskytne též terapeutické aktivity a radost z tvoření dětem a seniorům pobývajícím ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Aktivita bude probíhat v prostorách jednotlivých institucí.

Záměrem a cílem našeho projektu je tvorba humanitárních předmětů. Jedná se zejména o výrobu šperků z minerálních kamenů – náramků, přívěsků, náušnic…
Prodej humanitární předmětů bude probíhat formou osobního prodeje veřejnosti přímo v prostorách Andělské dílny. Dále chceme výrobky nabízet k prodeji na stránkách internetového obchod Alza.cz a.s., který tuto možnost prodeje nabízí v rámci jejich programu prodeje “Charitativní předměty”.
Dalšími subjekty, kterým bychom chtěli humanitární předměty nabídnout jsou regionální firmy a společnosti, které by nákup humanitárních předmětů mohly využít v rámci benefitů pro své zaměstnance.

Finanční prostředky z prodeje humanitárních předmětů budou primárně využity na úhradu provozních nákladů a další rozvoj projektů- Andělská dílna, Andělská poradna a Láznění.
Ostatní finanční prostředky budou využity na financování veřejně prospěšných aktivit a podporu zařízení poskytující sociální, zdravotní či ošetřovatelské služby občanům našeho regionu.

Výběrem pracovníků do projektů realizovaných Ateliérem Andělka na cestách (Andělská dílna, Andělská poradna a Láznění) chceme podpořit zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce:
• osob pečující o osobu blízkou
• matek samoživitelek
• osob evidovaných déle než 1 rok na trhu práce
• osob starších 55 let věku…


Veřejný přínos projektu

Cílem projektu je oslovit co nejširší část veřejnosti, aby se formou vlastní tvořivé činnosti – tvorbou humanitárních předmětů zapojila do realizace veřejně prospěšné aktivity.
Prostory a aktivity Andělské dílny budou sloužit občanům k mezigeneračnímu setkávání a vzájemnému sdílení.
Návštěvníci Andělské dílny mohou využít různé druhy terapií v rámci doprovodného projektu ” LÁZNĚNÍ “.

Andělská dílna na cestách poskytne též terapeutické aktivity a radost z tvoření dětem a seniorům pobývajícím ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Finanční prostředky z prodeje humanitárních předmětů budou primárně využity na úhradu provozních nákladů a další rozvoj projektů Ateliéru Andělka na cestách – Andělská dílna, Andělská poradna a Láznění.
Další finanční prostředky budou využity na financování veřejně prospěšných aktivit a podporu zařízení poskytující sociální, zdravotní či ošetřovatelské služby občanům našeho regionu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Projektová dokumentace
0 Kč
personální náklady (mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, náklady na zařízení prostor, náklady na pronájem prostor, náklady na zajištění technického zázemí a propagaci, náklady na supervizi na další odborné vzdělávání zaměstnanců
390 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
390 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Koordinátor projektu
Projekt nesplňuje základní podmínku z Zásad Participativního rozpočtu Středočeského kraje (Zásady B.5) a to, že nadpoloviční část výdajů musí mít investiční charakter. Příspěvek na mzdy a provoz nelze uznat do projektu Můj kraj - participativní rozpočet.
Neproveditelný