Travnatá plocha pro sport a relaxaci anglického typu ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Petr Soukup
400 000 Kč
184 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sport a volný čas

Cílem projektu je vybudování rozsáhlé travnaté plochy pro sportovní aktivity po vzoru anglických parků, kde se snoubí sport s oddechem na dece. V první fázi (projekt pro Můj kraj) bychom chtěli realizovat trávník o rozměrech cca 100x60 m. Pokud by se osvědčilo, budeme usilovat o rozšíření na dvojnásobnou plochu.

Pozemek leží mezi fotbalovým hřištěm a přírodní památkou Hluchov (lužní les). Z hlediska umístění je skoro ideální. Trávu můžou využívat ti nejmenší fotbalisté pro osvojení základních dovedností, blízká základní škola, ale hlavně široká veřejnost pro různé sportovní aktivity. Do prostoru by se daly situovat v případě potřeby i kulturní akce (pikniky/foodfesty, jarmarky, koncerty, …). V okolí pozemku je dostatek vodních zdrojů pro zavlažování v případě potřeby. V celém městě není žádné obdobné veřejně přístupné sportoviště.

Faktem je, že se o tuto kultivaci prostoru pokoušel v minulosti místní fotbalový klub, ale neměl dostatek prostředků. Proto svůj vlastnický podíl převedl bezplatně na město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, které na projekt bude muset teprve hledat finance. Výzvu Středočeského kraje bychom rádi využili jako odrazový můstek pro další rozvoj městského prostoru.

Veřejný přínos projektu

Obrovská otevřená travnatá plocha, která plní funkci veřejného sportoviště, ale také relaxační zóny. Trénovat zde můžou malí fotbalisté, stejně jako nedaleká škola a obecně široká veřejnost. Zároveň lze použít jako prostor pro různé kulturní a společenské akce (foodfesty, jarmarky, koncerty, pikniky, ...).

Rozpočet
Popis položky
Cena
Založení trávníku výsevem 6000 m2
240 000 Kč
Zemní práce a terénní úpravy
160 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Seč / péče
150 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-150 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
OŽP, oddělení ochrany životního prostředí
Projekt není z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. ve střetu se zájmy ochrany přírody. Louka se nachází cca 200 m od ochranného pásma PP Hluchov, navrhovaný projekt je z pohledu ochrany přírody indiferentní.
Proveditelný